facebook

Новини

picture2_678x410_crop_478b24840a
17.05.2023 10:02
Новини

Градската среда на Пловдив - предизвикателство за бъдещите архитекти

 

 

На 23 март, 2023 в Пловдив беше осъществено творческо пътуване и теренно проучване с подкрепата на Фонд „Учебни програми“ на Магистърски факултет на студентите по архитектура от 6-ти семестър, випуск 2021 на НБУ (курс ARCM173 Съвременно градоустройство) по проект „Градоустройството на централната градска част на Пловдив. 130 години планът Шнитер“ с ръководител гл.ас. д-р арх. Петър Петров и преподаватели д-р арх. Миряна Йорданова и арх. Даниела Джуркова.

 

 

 

Творческите и образователни дейности включваха презентации, анализи, фотозаснемане, обследване по чертежи, схеми и карти на централната градска част на Пловдив, очертана от плана Шнитер по оста ЖП Гара – Централен площад, включително бившата индустриална зона – Тютюневият град, централна пешеходна зона, Капана – кварталът за културни индустрии в Пловдив, както и градоустройственото значение на музея - Епископска базилика. Непосредственият досег със зоната на тютюневите складове беше истинско предизвикателство за бъдещите архитекти, оставящо отворени тревожни въпроси, отговори на които те ще се опитат да дадат в проектите си – как допускаме подобна разруха, колко трудни или невъзможни са пътищата за опазване на културното наследство, включително урбанистичното наследство и уникални планове като този на Йозеф Шнитер, защо не се следват толкова вълнуващите и успешни практики по света за реконструкции на изоставени индустриални зони и опазване на индустриалното наследство, защо градът губи тази толкова ценна територия, която като Капана може да дава ново качество на градската среда и нова икономика за града и още, и още...

 

.      

 

Със съдействието от страна на арх. Даниела Джуркова беше осъществена среща-разговор с главния архитект на град Пловдив – архитект Димитър Ахрянов в залата на община Пловдив (съвместно с колегите от IV курс на НБУ по проект, посветен на опазването на културното наследство).

 

 

В своята презентация главният архитект представи градоустройственото развитие на Пловдив и всички планове, които са били изработени от 1887 година до днес, включително планът на Йозеф Шнитер, оказал изключителна роля за развитието на града, такъв, какъвто е той днес. Студентите получиха много ценна непосредствена информация за визията на общината за бъдещото развитие, а така също и за огромните предизвикателства пред планирането и градоустройственото развитие на втория по големина град в страната.

 

 

 

В Камарата на архитектите на Пловдив, със специалното съдействие на студентката Василена Цапкова и архитект Миряна Йорданова, студентите имаха изключителната възможност да се срещнат с архитект Антоанета Топалова, посветила повече от 40 години на градоустройството на Пловдив. Арх. Топалова е водеща фигура в опазването на квартал Капана, преминала през всички многобройни битки за съхранението и превръщането му в Кварталът за културни индустрии, автор на общия устройствен план на Пловдив от 1987 година. Студентите и преподаватели почерпиха нови знания от нейната презентация и получиха отговори на въпросите, които най-много ги интересуват.

 

 

Проектът безспорно е в посока утвърждаването и популяризирането на МП „Архитектура“ и Нов български университет, а срещите и разговорите в Община Пловдив и в Камарата на архитектите, освен с много ценния експертен знак, задълбочават контактите и бъдещото сътрудничество на Нов български университет с местните администрации и професионални камари.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Гл. ас. д-р арх. Петър Петров

30.03.2023