facebook

Новини

1new_678x410_crop_478b24840a
23.04.2024 11:11
Новини

Идеите на Дени Дидро в съвременното училище

Доц. д-р Евгения Тополска със студенти от втори курс БП „Начална училищна педагогика и чужд език“ на НБУ в ЧСУ „Дени Дидро“ в гр. Банкя

На 16.04.2024 г. студенти от втори курс БП „Начална училищна педагогика и чужд език“ на НБУ посетиха ЧСУ “Дени Дидро“ в гр. Банкя. Целта на посещението бе студентите да открият възможности за съвременен прочит на хуманистичните идеи в образованието от епохата на Просвещението.

Срещата с г-жа Ани Чифлигарска, директор на ЧСУ „Дени Дидро“, започна с интересна дискусия със студентите за предизвикателствата в съвременното училище, за проблемите и недостатъците в образованието, които искаме да променим.

Г-жа Чифлигарска представи програмата на ЧСУ“Дени Дидро“

 

Г-жа Чифлигарска запозна студентите с програмата на училището. В основата на програмата са идеите за прогресивно образование на великия философ и просветител Дени Дидро. Водени от идеите на Дени Дидро, педагогическите специалисти в училището стимулират учениците да бъдат уверени и любознателни, да развиват своите способности не само в академичен план, но и в областта на изкуствата и спорта. Затова в програмата на училището са поставени три стълба: академични знания, социални и емоционални умения, екологичен и здравословен начин на живот.

Г-жа Чифлигарска отбеляза, че Дени Дидро е един от малкото просветители на 18 век, който защитава идеята за образование на мнозинството, а не само за привилегированите. В този контекст училището приобщава ученици със специални образователни потребности и от социално слаби семейства.

Студентите имаха възможност да разгледат образователното пространство на ЧСУ „Дени Дидро“.  Екологичният и здравословен начин на живот намира израз в непосредствената връзка с природата, естествените материали, от които са изработени сгради, мебели и дидактични ресурси, както и хранителния режим на учениците.

 

Студентите разглеждат образователното пространство в една от класните стаи

В кът за отдих и игри

 

Полина Димитрова от втори курс в БП „Начална училищна педагогика и чужд език“ на НБУ представи продукти от проектно базирано обучение с ученици от втори клас.

Нашата студентка Полина Димитрова от втори курс в БП „Начална училищна педагогика и чужд език“ на НБУ, която работи по стажантската програма на ЧСУ „Дени Дидро“ представи продукти от проектно базирано обучение с ученици от втори клас. Радваме се, че по стажантската програма на ЧСУ „Дени Дидро“ работят и други наши студенти: Лоран Петрова и Стефани Райчева от трети курс, Богдан Петров, Петя Желева от втори курс.

 

Сърдечно благодарим на г-жа Ани Чифлигарска и екипа от педагогически специалисти на ЧСУ“Дени Дидро“ в гр. Банкя за възможността да посетим различни форми на обучение по български езки и литература, английски език и изобразително изкуство.

 

Партньорството между НБУ и ЧСУ“Дени Дидро“ през изминалите две учебни години е възможност за студентите от БП „Начална училищна педагогика и чужд език“ да придобият ценен практически опит в реална учебна среда чрез стажантската програма на училището.