facebook

Новини

izdaniya2_678x410_crop_478b24840a izdaniya1_678x410_crop_478b24840a rumi-veseto_678x410_crop_478b24840a
08.12.2015 15:47
Новини

Издателството на Нов български университет участва в Панаира на книгата

 


Издателството на Нов български университет участва на Панаира на книгата, който ще се проведе от 8 до 13 декември 2015 г. в Националния дворец на културата.


Издателството на НБУ е специализирано в издаването на учебна и научна литература, каталози и албуми, периодични издания. Заедно с Центъра за електронни материали на НБУ, издателството на университета е сред най-големите издателски центрове, свързани с разпространението на най-новите научни открития и осигуряващо с учебна литература редица области в университетското образование. Средната статистика показва, че през последните десет години за всеки 7 дни в Нов български университет се прави нова книга.

Сред известните университетски поредици е “Аrtes Liberales – книги по общо образование”, която включва световно утвърдени учебници по основни природни и хуманитарни дисциплини, а също и книги по съвременни, актуални области на знанието. Целта на поредицата е да предложи един по-обхватен поглед в различните научни области. Сред книги в тази поредица са „Психология“ на Джон Сиймън и Дъглас Кенрик, „Науки за Земята“ на Робърт Фариел, Робърт Хиндс и Дейвид Бери, „Цивилизации и религии“ на Мира Майер, „Светът през ХХ век“ на Пламен Цветков, „За философията“ на Робърт Улф и др.

Такава е целта и на по-специализираната поредица “Понятия, дискусии проблеми“, в която до момента са издадени книгите „Минало и съвременност“ на Богдан Богданов, „Работа върху понятията“ на Христо Тодоров, „Загадката на здравето“ на Ханс Георг Гадамер.

Поредицата “Университетска библиотека” представя уникални текстове, достигнали до университета по волята на щедри дарителства, които на свой ред достигат до читателите си, благодарение на дълги проучвания, реставрации и грижи, положени за тях в НБУ. Сред книгите в тази поредица са „Траките“ и „Класическа епиграфика“ на Георги Михаилов, „Архивология“ на Иван Богданов, избраните текстове на Кръстьо Мирски, Иван Саръилиев, Иванка Апостолова и др.


“В градината с розите” се нарича общоуниверситетската поредица, която публикува най-доброто от произнасяното при тържествени случай в НБУ, съхранила говоренията-събития на Томъс Сибиък, Волфганг Изер, Ричард Рорти, Юлия Кръстева, Жил Липовецки, Лорд Ралф Дарендорф и мн. др.


Съвместната, между Нов български университет, Френското министерство на външните работи и европейските въпроси и Френския културен институт, колекция “Европа-разбирана и правена” има мисията да прилага идеите на научното мислене в университетска среда и да изгражда мостове между изследователи от различни държави. Сред книгите в поредицата са „Управление на мрежи“ на Кристоф Асанс, „Големият дигитален обрат“ на Милад Дуеи, „Интернет демокрация“ на Доминик Кардон, „Естетика на фотографията“ на Франсоа Сулаж, „Да се ориентираме във виртуалното“ на Марчело Розати и др.В университетската философска поредица “Какво значи всичко това?” се представят кратки философски текстове – сред които „Критика на думите“ на Карл Чапек, „Удоволствието от текста“ и „Фрагменти на любовния дискурс“ на Ролан Барт, „Реч за естетиката“ на Пол Валери, „Какво значи всичко това“ на Томас Нейгъл, „Що е философия“ на Хосе Ортега и Гасет, „За красивото в музиката“ на Ив-Мари Андре, „За Пърс“ на Корнелис де Ваал.


Учебните издания на университета са в областта на икономиката, когнитивната наука и психологията, антропологията, връзките с обществеността, историята, маркетинга, археологията, литературата, лингвистиката, политическите науки, архитектурата, семиотиката, математиката, правото и др. Учебниците на Нов български университет са сред най-търсените на книжния пазар, следващи модерни подходи за усвояване на знания, придружени с богат справочен материал, библиографски справки и обучителни модели.

Сред учебни и научни издания на Нов български университет са – петтомната поредица „Под сянката на Сталин и Хитлер“ на Пламен Цветков, „Дислексия“ и „Артикулационни нарушения“ на Екатерина Тодорова, „Херменевтика на Стария завет“ на Николай Шиваров, „Византия – позната и непозната“ на Тома Томов, „София от древността до нови времена“ и „Мадарският конник“ на Магдалина Станчева, „Морфология на класическия Египет“ на Сергей Игнатов, „Статистически методи в поведенческите и социалните науки“ на Красимир Калинов, „Парламентаризъм и правова държава“ на Екатерина Михайлова, „Здравейте! Български език за чужденци“ на Галина Куртева, Кръстинка Бумбарова и Стефка Бъчварова, „До Торино и назад“ на Ружа Маринска, Анжела Данева и Пиерджорджо Драгоне, „Веда Словена – 140 години по-късно“ на Пламен Бочков, както и много други.Най-новата поредица на Нов български университет представя в превод на български език големите старогръцки текстове – сред издадените книги са „История“ на Херодот, новият превод на „Държавата“ на Платон, за първи път на български език „Диатриби“ на Епиктет.


Нов български университет издава две периодични издания, които отразяват живота в академичната общност – сп. Следва и в. Университетски дневник.


Издателството на Нов български университет е носител на Специалната награда на Съюза на българските книгоиздатели, Награда на публиката за най-добър уебсайт в категория “Култура” – за електронните издания и форум във www.bogdanbogdanov.net, номинации за наградата “Христо Г. Данов” в категории “Изкуство на книгата” и “Електронно издаване и нови технологии”. Много от книгите на Нов български университет оглавяват класациите в българските медии за най-добра книга.

Щандът на Нов български университет по време на Панаира на книгата е разположен на четвъртия етаж.