facebook

Новини

dsc0005_678x410_crop_478b24840a
04.08.2015 17:03
Новини

ИЗЛЕЗЕ КЛАСИРАНЕТО ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

Класирането за м. август на Нов български университет беше обявено на 4 август 2015 г. Приетите кандидати могат да се запишат в периода 5-14 август на място в НБУ или в локалните центрове – Пловдив, Варна и Видин.

При класирането през м. август 2015 г. отново най-много са кандидатите за програма „Право“. Сред най-желаните програми са „Информатика“ и „Информационни технологии“, „Графичен дизайн“, „Психология“ и „Психология на английски език“, „Управление на бизнеса и предприемачеството“, „Реклама“, „Маркетинг“, „Интериорен дизайн“, „Гражданска и корпоративна сигурност“, „Връзки с обществеността“.В програмите, които се изучават на чужд език – „Психология“ (на английски език), „Политиката и обществото“ (на английски език), „Мрежови технологии“ (на английски език) и „Международна политика“ (на френски език), освен кандидатите от България има и голям брой кандидати от други държави.Новоприетите студенти на НБУ имат възможност да кандидатстват за академични и социални стипендии, отпускани от Настоятелството на Нов български университет. Академичните стипендии се отпускат на студенти със среден успех от дипломата за средно образование и от зрелостните изпити над 5.50 и резултат от ТОП над 75 точки.За трета поредна година фондация „Контакти без ограничения“ отпуска 10 пълни стипендии за студенти, избрали да се обучават в програми в областта на хуманитарните науки – „Антропология“, „Българистика (български език, култура и литература)“, „Българска културна история и музеи“, Египтология (египетски език, култура и литература)“, „Изкуствознание и артмениджмънт“, „История и археология“, „Класически езици, Антична култура и литература“, „Философия“.Тази година НБУ и HESP отпускат и допълнителни стипендии в приоритетни за HESP програми.


Пълна информация за стипендиите за новоприети студенти има в сайта на НБУ тук