Новини

nbu_678x410_crop_478b24840a
14.07.2015 16:52
Новини

ИЗЛЯЗОХА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОСНОВНОТО КЛАСИРАНЕ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Класирането за м. юли на Нов български университет е обявено. Приетите кандидати могат да се запишат в периода 16-24 юли на място в НБУ и в локалните центрове Пловдив, Варна и Видин

Списъкът на приетите студенти ще бъде обявен в сградата на Университета и се публикува в www.nbu.bg (e-кандидат-студент). Приетите във всяка отделна програма се подреждат в низходящ ред по състезателен бал.


Новоприетите студенти на НБУ имат възможност да кандидатстват за академични и социални стипендии, отпускани от Настоятелството на Нов български университет. Академичните стипендии се отпускат на студенти със среден успех от дипломата за средно образование и от зрелостните изпити над 5.50 и резултат от ТОП над 75 точки. Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии. В класирането участват студенти, приети на класиранията през месеците май, юли и август, резултатите се оповестяват през м. септември. За трета поредна година фондация „Контакти без ограничения“ отпуска 10 пълни стипендии за студенти, избрали да се обучават в програми в областта на хуманитарните науки - Антропология, Българистика, Българска културна история и музеи, Египтология, Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, Антична култура и литература, Философия. Тази година НБУ и HESP отпускат и допълнителни стипендии в приоритетни за HESP програми.

 

Пълна информация за стипендиите за новоприети студенти има в сайта на НБУ.

 

Кандидати, които не са успели да влязат могат да се явят на ТОП, за да подобрят своя резултат и да участват в следващото класиране.

 

Следващото класиране ще бъде обявено на 5 август 2015 г., а на Тест за общообразователна подготовка (ТОП) могат да се явят на 1 август.