Новини

img-0004_678x410_crop_478b24840a
23.06.2015 16:46
Новини

Класиранията в НБУ - на 15 юли и на 5 август

Нов български университет ще приема кандидат-студентите си на две основни класирания – на 15 юли и на 5 август. Записването е до 8 юли за класирането на 15 юли и до 29 юли за класирането на 5 август. Кандидатите могат да се регистрират електронно или на място в отдел „Студенти“ в НБУ и в локалните центрове в градовете Пловдив, Варна и Видин.

Кандидат-студентите избират на кои сесии на ТОП ще се явят – 12 юли или 1 август, както и в кое класиране ще участват. Таксите са 15 лв. за явяване на тест и 10 лв. за участие в класиране.

При избора на класиране се посочват програмите, за които се кандидатства, и техният ред. Може да се кандидатства в до 7 (седем) програми, като е важно да се подредят по степен на желание – на първо място най-желаната програма, а на седмо – най-малко желаната.

Таксите за кандидатстване могат да се платят по банков път, електронно през E-Pay или на място в НБУ или локалните центрове.

Участниците, избрали да участват в класиране през юли, не участват автоматично в класирането през август и следва за подадат отново своето заявление. Това е добър шанс да пренаредят желанията си, ако не са приети на първо класиране.

Заявлението с програмите за кандидатстване може да подадете и преди да получите дипломата си за средно образование. След като я получите, следва да я представите в НБУ или в локалните центрове – Вие или Ваш представител – тя се сканира, за да участвате в класирането, а оригиналът остава във Вас.

Подробна информация кандидатите могат да получат на www.nbu.bg и на зеления телефон за кандидат-студенти 02/811-01-10.