facebook

Новини

img-2180_678x410_crop_478b24840a
19.10.2022 11:34
Новини

Международна конференция по проект DANUrB с участници от България, Румъния, Сърбия, Унгария и Словакия

Приключи конференцията и партньорската обиколката на България в рамките на проект DANUrB. С този проект се разглеждат възможностите на крайдунавските региони, богатството от културно наследство и ресурсите на „свиващите се“ градове за изготвяне на предложения за изграждане на регионални мрежи за туризъм и образование с укрепване на културната идентичност и солидарност по поречието на реката.

 

 

Проекта се финансира от Програмата за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020 г., фондовете на Европейския съюз (ЕФРР и ИПП) и Националните фондове на участващите държави. НБУ и департамент „Архитектура“ са партньор от българска страна. Водещ партньор в проекта е Budapest University of Technology and Economics.

 

 

Конференцията в НБУ постави началото на познавателно пътуване на партньорите в България, която се проведе между 10 и 15 октомври 2022 г. и е организирана от Нов български университет, Националният туристически клъстър "Bulgarian Guide", Фондация „Блулинк“.

Посетени бяха Видин, Арчар, Ярловица, Козлодуй, Плевен и Белене.

 

Конференцията се откри с изложба на снимки от региони по поречията , в които  са провеждани конференции и познавателни пътувания.

Проф. д-р. арх. Г. Георгиев представи предизвикателствата пред развитието крайдунавските региони в България и конкретно за градовете Видин, Белене и Силистра, като в голямата си част са общи за цялото ни поречие – липса на достатъчно финансиране в сферата на опазване на културното наследство и проблеми свързани с пограничните райони и „свиващите се“ градове.