facebook

Новини

img-6638_678x410_crop_478b24840a
20.11.2023 12:53
Новини

Международна научна конференция: „Творчеството на проф. Константин Кацаров през призмата на съвременното право”

С проведената на 7 ноември 2023 година конференция, департамент „Право” на Нов български университет отбеляза 125-ата годишнина от рождението на проф. Константин Кацаров. Изключителна личност, родолюбец, забележителен юрист и преподавател! Форумът под надслов „Творчеството на проф. Кацаров през погледа на съвременното право” се проведе в аудитория 210 на университета, носеща неговото име и беше открит от проф. Веселин Вучков - ръководител на Департамент „Право”. Бяха отправени приветствия от д-р Емилия Лазарова, зам.- министър на образованието и науката; от г-н Ал. Кацарски, зам.- председател на Арбитражния съд към Българска търговско-промишлена палата; от д-р Ерик Евтимов, член на Управителния съвет на Фондация „Константин и Зиновия Кацарови” към Женевския университет. С особено вълнение аудиторията изслуша разказа на г-н Владимир Йосифов, дългогодишен директор в Световната организация за интелектуална собственост, за неговата среща с проф. Кацаров. Специални гости бяха секретарят на Фондация „Константин и Зиновия Кацарови” д-р Камелия Шизу, проф. д-р Сергей Игнатов, ректор на университета в годината на тържественото именуване на зала 210 на името на бележития учен - 4 декември 2002 г.; д-р Силвия Найденова, директор на библиотеката на Българска академия на науките и г-жа Мая Димитрова - ръководител направление „Обслужване на потребители” от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Присъстваха преподаватели и научни работници от СУ ”Св. Климент Охридски”, Университета за национално и световно стопанство, Института за държавата и правото при БАН, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, колеги и студенти.

 

 

Беше представено, съвместно с Издателството на Нов български университет, новото издание на книгата на проф. К. Кацаров „Материална основа и правна природа на индустриалната собственост. Сравнително изследване и опит за теория в системата на българското право”, част от поредицата на университета „Българско юридическо наследство”. Книгата излиза през 1929 г. и е първото монографично изследване в областта на индустриалната собственост у нас.

 

 

            Участниците в конференцията представиха научни доклади в различните правни отрасли, в които са изследванията и достиженията на проф. Кацаров в българската и световна правна доктрина и практика: интелектуална собственост, международно публично право, и най-вече търговско и вещно право. Проведоха се интересни разговори и дискусии.

 

 

            На организираната изложба с книги на проф. Кацаров бяха представени ценни издания: първото издание на преиздадената днес книга „Материална основа и правна природа на индустриалната собственост. Сравнително изследване и опит за теория в системата на българското право”, предоставена специално от библиотеката на БАН; Справочникът по патенти на д-р Константин Кацаров, от 1931 г., предоставен от Националната библиотека; книгата на проф. Кацаров „Правото на индустриална собственост и авторски права в СССР и европейските страни с народна демокрация” (оригинал, на немски език), издадена през 1960 г. във Вайнхайм, Германия, предоставена с любезното съдействие на г-н Вл. Йосифов от библиотеката на Световната организация за интелектуална собственост и с посредничеството на Националния портал за интелектуална собственост IP Bulgaria, както и книги от библиотеката на Нов български университет.

 

 

            Част от конференцията беше посветена на бъдещите изследователи и юристи. Представени бяха, както докторантски тези, така и победителите в обявения конкурс за студентско есе „Творчеството на проф. Константин Кацаров през погледа на бъдещите юристи”.

            Личността и делото на проф. Кацаров обедини участниците във форума и даде възможност всички да се докоснат до неговите книги, до неговата мисъл и творчески дух.

 

 

            Изказваме дълбока благодарност на медийния партньор на конференцията IP Bulgaria, който съдействаше за нейното организиране и подари новото издание на книгата на проф. Кацаров на гости и участници в конференцията.