Новини

bresto-2016-01-mycenaean-alabastron_678x410_crop_478b24840a bresto-2016-07_678x410_crop_478b24840a bresto-2016-06_678x410_crop_478b24840a bresto-2016-03_678x410_crop_478b24840a bresto-2016-02_678x410_crop_478b24840a bresto-2016-04-aerial-view_678x410_crop_478b24840a
23.08.2016 10:38
Новини

Микенски съд за парфюми открит при археологически разкопки край Разлог

В проучванията на селището отпреди 3 000 години участват българи, германци, австралийци и американци

 

Голяма част от микенско съдче за съхраняване на парфюми (алабастрон) бе открито това лято в укрепеното селище от късната бронзова епоха (13. в. преди Христа) в местността Бресто, с Баня, община Разлог. Точното съдържание на микенското съдче може да стане ясно след извършване на анализи на органичните останки по неговите стени.

Находката отпреди 33 века хвърля нова светлина върху контактите на планинските райони от Южна България и егейските градски центрове от времето на Микенските дворци. В 13. век пр. Хр., когато в Бресто се появява първото укрепено селище, в по-важните микенските селища се строят нови отбранителни съоръжения. Линеар Б-текстове показват, че в някои дворци се взимат мерки за отбрана. В началото на 12. в. пр. Хр. Източното Средиземноморие е разтърсено от политически и икономически кризи, които довеждат до загиването на микенската цивилизация и разпадането на хетитското царство в Анатолия. В същото време е напуснато и Бресто.


Силно укрепеното селище в местността Бресто, землище на с Баня, община Разлог се проучва от археолози от Нов български университет, Лудвиг-Максимиланс университет в Мюнхен и Регионален исторически музей в Благоевград. Благодарение на сътрудничеството с Фондация „Балканско наследство“ и Института за полеви изследвания, заедно със студентите от НБУ и Мюнхен, в проекта участват и студенти от САЩ, Австралия и Великобритания.


Укрепеното селище Бресто е разположено на възвишение, оградено от три страни от река Изток, десен приток на р. Места. Микенското съдче бе намерено в тясна уличка в непосредствена близост до голяма постройка с апсиден план.


Масивната укрепителна стена в Бресто засега няма паралели в Западна България и Северна Гърция.

Една от целите на проучванията в Бресто е да се разберат по-добре богатството и контактите на това силно укрепено селище, намиращо се в долината, която разделя Рила, Пирин и Родопите. За далечните контакти на обитателите на Бресто свидетелства и пластина от бивна на глиган, която вероятно е подготвена за производството на церемониален микенски шлем.


Финансиране и логистична подкрепа:
Благодарим на: Нов български университет, Университет Хайделберг, ЛМ-Университет Мюнхен, Фондация „Балканско наследство“, Института за полеви изследвания, Министерство на култура на РБ, Община Разлог; Кметство с. Баня; Училище „Паисий Хилендарски“ с. Баня, Валекс Груп 2, Разлог.

Автор: гл. ас. д-р Богдан Атанасов, департамент „Археология“