Новини

dsc-0060_678x410_crop_478b24840a dsc-0065_678x410_crop_478b24840a dsc-0037_678x410_crop_478b24840a
17.02.2017 10:56
Новини

Minor програмите в НБУ - уникални комбинации от курсове

Доц. Ясен Захариев обясни защо виното е много повече от „напитка на боговете“ и защо може да бъде основа на учебна програма

Вдъхновяващата атмосфера на Център за книгата към Нов български университет бе пропита от дълбокия аромат на вино, което бе повод за разказа на доц. д-р Ясен Захариев. През призмата си на философ, декан на Магистърски факултет и преподавател в Нов български университет, както и на винен специалист, той сподели с многобройните присъстващи – преподаватели, студенти и гости на Университета – интересни моменти от допира си до „напитката на боговете“. Основната идея на събитието с неформален характер бе да се представят книгите в колекцията на Нов български университет, посветени на виното.

 

Доц. д-р Захариев умело преплете нишката на житейския си път с лайтмотива на много художествени произведения. Чрез нея той обясни и непознатата за голяма част от гостите на Център за книгата дълбинна връзка между философията и виното. Споделя я с обществото в ролята си на винен журналист, която изпълнява успоредно с всичките си останали задължения. Резултат от интереса към непреходната тема, от нейната актуалност е и образователният курс „Култура и география на виното“, който води в Нов български университет.

 

Избраният въпрос за анализ не е случаен. Той бе определен от доц. Захариев като „любопитна, плодотворна от обществена гледна точка идея. Виното е привлекателен ключ, бих казал дори шперц, отключващ интереса към други сфери и понятия“. Доц. Захариев описа „преливането“, което се наблюдава между виното и историята, културата, антропологията, естетиката и други области на човешката действителност с думите: „Когато говорим за вино, никога не става дума само за него“. Въпреки че дълбинната му същност често остава загадка за повечето любители, то е „своеобразен фокус на по-сложна материя“. Познаването на детайлите му поражда допълнителни въпроси, отговорите на които изграждат завършена картина на цяла общност, на цял един свят. Доц. Захариев не пропусна да благодари на г-жа Надя Терзиева, директор на Център за книгата, и екипа й, които с ентусиазма и целенасочените си действия по обогатяване на колекцията от творби, позволяват развиването на всеки изследователски интерес.

 

Изказването на декана на Магистърски факултет в НБУ завладя вниманието на присъстващите, които не пропуснаха да зададат въпросите си и да споделят личните си впечатления, пречупени през индивидуалните потребности. Думи, аромати, цветове  изпълниха Център за книгата. Съчетанието между философия, култура, история, митология подсили усещането за величественост на напитката, която се оказа напълно непозната за хора, които преди лекцията смятаха, че са наясно с основните й белези. Връзките с минало, настояще и бъдеще, които тя създава още от появата си, са в основата на темата за символиката, преплетена с митологичната линия на света като цяло. Доц. Захариев постави фокуса върху познавателната сила на виното, проявяваща се най-вече при задаването на въпроси, които имат достатъчен заряд, за да разкрият всичко. Човешката душа. Културните възгледи. Характера на традицията. Дори историята на древни културни центрове. Цял свят се открива пред очите на човека, успял да погледне отвъд цвета на виното и да открои безбройните нюанси, които се преплитат в него.

 

 

По време на изказването лекторът сподели знанията си и за движението на напитката като акцентира върху възможността за осъществяване на интердисциплинарни изследвания, в основата на които да се разглежда географията на виното. Той изрази надеждата си за създаване на minоr програма, която да обедини митология, история, социология, туризъм и други обществено значими теми. Minor програмите, които НБУ предлага, са допълнителна възможност, от която студентите могат да се възползват в стремежа си за разширяване на личния си спектър от знания и умения. Добавянето им като безплатна втора специалност към бакалавърската програма води до създаването на уникални комбинации, в съответствие с индивидуалните интереси на студента и търсената реализация на пазара на труда. Големият интерес към тях е резултат от силната практическа насоченост, която имат, както и от допълнителната професионална квалификация, която предоставят на учащите. Това са и основните предпоставки за пораждането на идеята на доц. Захариев за фокусиране върху безграничната тема за виното, която е актуална и днес, а и която има финансово изразен характер.

 

Освен ползите за здравето от умерената консумация на напитката, лекторът не пропусна да отбележи и практическото й изражение. Виното като предмет на социалната икономическа реалност, но и виното като естетически феномен в динамично променящата се действителност пораждат необходимост от познаването и разбирането му.

 

Изказването на доц. Ясен Захариев даде основни насоки при разглеждането на „напитката на боговете“ като лайтмотив в безброй художествени произведения, съхранени в Център за книгата към Нов български университет. Богатото изложение, подкрепено от лични преживявания, разкри някои непознати нейни страни, които пък от своя страна породиха неочаквани въпроси и търсения. Изместването на фокуса на интереса на присъстващите – от виното към историята и културата на произвеждащите го общества – е едно от най-ярките доказателства за неговото свойство „да бъде мост между различни времена и поколения“. Дори между различни светове и светоусещания.

 

 

 

Снимки и текст: отдел "Информационна дейност"