Новини

law_678x410_crop_478b24840a law1_678x410_crop_478b24840a
02.05.2017 13:54
Новини

Над 60 студенти участваха в ежегодното Състезание за решаване на казуси по римско частно право в НБУ

Департамент „Право“ на Нов български университет организира на 21. април 2017 г. (петък) от 16.30 ч. в Аулата на Корпус І на НБУ ежегодното Състезание за решаване на казуси по римско частно право.

Решаването на казуси от студентите от първи курс по дисциплината „Римско частно право“ е част от тяхната подготовка за изпита, но и въведение в практическите аспекти на правното образование и създаване на умения за по- нататъшни занимания с казуси по съвременните правни дисциплини.

В състезанието участваха повече от 60 студенти, които са посещавали лекционния курс и семинарните занятия по учебната дисциплина „Римско частно право“ през пролетния семестър на учебната 2016/2017 г. Регламентът на състезанието беше поставен още в началото на семестъра в Moodle на НБУ, но отново припомнен и разяснен от водещата състезанието проф. д-р Малина Новкиришка- Стоянова.

Състезанието се проведе в 6 кръга, като след IV кръг участниците бяха разделени на два отбора. Казусите с по-висока степен на трудност бяха обсъждани във всеки от тях продължително и задълбочено. Накрая напълно равностойни се оказаха и двата отбора от по 5 участници, които след два кръга с абсолютно еднакви резултати според регламента всички участници от тези отбори бяха обявени за победители.

Наградите се осигуриха от Издателство „Сиела“, което подкрепя проекта на Юридическия факултет на Софийския университет за разпространение на правните знания и римскоправната традиция IUS ROMANUM и винаги се отзовава на подобни инициативи. Издателството е спонсор на състезанието в НБУ още от 2008 г. и ежегодно предоставя наградния фонд за него. За тази година едната от книгите-награди беше специално издадения в книжна форма юбилеен сборник в памет на доц. д-р Румен Чолов със статии и доклади от проведения на 10 март 2016 г. Международен научен колоквиум на тема „Римско и съвременно търговско право“.