Новини

bb2018_678x410_crop_478b24840a
16.07.2018 10:12
Новини

Награда за хуманитаристика „Богдан Богданов“ в памет на проф. Богдан Богданов, дфн.


Наградата за хуманитаристика „Богдан Богданов“ е учредена на 5 декември 2016 г. от Настоятелството на Нов български университет в памет на професор Богдан Богданов - създател на НБУ, класически филолог, учен в областта на науките за човека и обществото, писател, преподавател, обществена фигура в областта на изкуството и културата и университетски мениджър.

Наградата се връчва ежегодно на 2 ноември, рождената дата на проф. Богдан Богданов.

Наградата е за постижения в сферата на хуманитаристиката и се присъжда на лица, които пресъздават и популяризират идеите, споделяни от проф. Богдан Богданов. Тя е национална награда и е за постижения в български контекст.

Наградата се определя на конкурсен принцип и се връчва на тържествена церемония в НБУ. Кандидатите могат да подадат лично документи или да бъдат номинирани (с изрично тяхно съгласие) от други лица, комитети или организации.

Наградата представлява плакет, диплом и парична сума от 10 000 лв. Журито може да присъди и поощрителна награда от 4 000 лв.

Статутът, съставът на журито, процедурата за кандидатстване, сроковете, формулярът за кандидатстване, номинираните и лауреатите се посочват в официалния сайт на НБУ.

Наградата се определя от Журито и се връчва от Председателя на Настоятелството на НБУ.

Съставът и председателят на журито се определят от Председателския съвет на НБУ. Членовете на журито не могат да бъдат номинирани.

Журито взима решение с квалифицирано мнозинство и при обявяване на наградата оповестява мотивите си.

* Срокове и полезна информация

• До 30 септември на текущата година можете да подадете своите документи за кандидастване за Наградата за хуманитаристика на името на проф. Богдан Богданов, д.н.

• Подаването на документите става лично или по пощата до: НБУ, гр. София, бул. Монтевидео 21, 1618, до: Христо Чукурлиев, корпус 2, ет. 2. офис 218.

• Документите съдържат: попълнената формата за кандидастване, препоръки и мнения на трети лица и/или организации, доказателства в полза на кандидатурата.

За повече информация:

Христо Чукурлиев корпус 2, офис 209

02/8110 379, hchukurliev@nbu.bg