facebook

Новини

11_678x410_crop_478b24840a
26.07.2023 13:10
Новини

Наши докторанти се включиха в лятно училище във френския университет Париж VIII: Венсен-Сен Дени, организирано от ERUA

Между 4-ти и 6-ти юли се проведе лятно училище за докторанти - ERUA Media, Culture & Communication PhD Summer School, организирано във френския университет Париж VIII: Венсен-Сен Дени (Université Paris 8). Основни двигатели на събитието бяха проф. д-р  Джейкъб Матюс (Information and Communication Sciences, Université Paris 8), проф. д-р  Атина Каратсогиани (Media and Communication, The University of Leicester, UK) и проф.  д-р  Александър Нойман (Information and Communication Sciences, Université Paris 8).

 

 

 

 

 

 

 

В училището взеха участие 20 докторанта от 6 университета, членове на Алианса на европейските реформаторски университети (ERUA) - Université Paris 8, НБУ, Universität Konstanz, Roskilde University, Universidad Europea Viadrina и University of the Aegean. НБУ беше представен от 6 докторанта, водени от проф. Петя Александрова, д.н. – Велислава Господинова и Елица Матеева (ДП Кинознание, киноизкуство и телевизия), Валентин Вълканов (ДП Социология), Ивайло Саралийски (ДП Визуално-пластични изкуства), Мария Видева (ДП Дизайн) и Анжела Георгиева (ДП Медии и обществени комуникации).

 

 

Темата на събитието беше свързана с въпроса: „Добрият живот в медиирания свят?“, вземайки предвид съвременния социално-икономически, културен и идеологически контекст. Докторантското училище беше структурирано около трите презентации на професорите-домакини, засягащи различни гледни точки на „добрия живот“: от дигиталните трансформации на социалните движения (А. Каратсогиани), през идеологизацията, главните наративи и културните форми в епохата на Web 3.0 (Дж. Матюс), до философските разсъждения на Теодор Адорно и как неговият труд Minima Moralia: Reflections from Damaged Life (1951) се отнася към идеята за съпротивата като жизнен принцип (А. Нойман).

 

 

Презентациите бяха основата, върху която се проведе колаборативната работа между докторантите. Те бяха разделени на групи, включващи докторанти от различни научни направления и университети, инициирайки международен и интердисциплинарен обмен. Резултатите от общата работа на докторантите бяха изразени в кратки презентации, по модел на тематична кръгла маса, свързани както с всяка от главните теми, така и с индивидуалното поле на изследване на участниците.

 

 

 

Всички дни завършваха с обширни дебати, в които се дискутираха различните подходи към избраната тема за „добрия живот“, включващи: критическа теория, социология на медиите, класови/полови/расови конфликти, дискурсивен анализ на утопични/дистопични наративи, анализ на платформизацията, медиатизацията и еволюцията на Web 3.0, дигитален активизъм и киберконфликти, изкуството и културната продукция като форми на протест и съпротива, етични и диалектични теории и др.

 

 

Лятното докторантско училище в университет Париж VIII: Венсен-Сен Дени (Université Paris 8) беше реализирано с подкрепата на Алианса на европейските реформаторски университети (ERUA) и Erasmus +.

 

 

 

 

Снимки: Елица Матеева, Велислава Господинова и Анжела Георгиева