Новини

nac-konferencia_678x410_crop_478b24840a conf_678x410_crop_478b24840a
11.10.2016 09:00
Новини

Научна конференция с международно участие

 Интердисциплинарни логопедични практики“

Корпус 1, Аула

Организатори:
департамент „Здравеопазване и социална работа“
Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения, НБУ

Организационен комитет:
проф. д-р Виолета Боянова, проф. д-р Живка Винарова, дмн, доц. д-р Маргарита Станкова, доц. д-р Екатерина Тодорова, гл. ас. д-р Полина Михова, д-р Славина Лозанова, ас. д-р Галина Маркова-Дерелиева

Лектори:
Ruth Swanwick, Факултет „Образование, социални науки и право“, Университет Лийдс, Англия
Christel Schneider, CsiTrain, виртуални светове в езиковото обучение
и преподаватели, студенти от НБУ и от други университети, логопеди.

Основната тема на събитието засяга интердисциплинарния характер на логопедията като наука в гранични отношения с други научни области, с който споделят професионални знания и практики.

В Конференцията ще се обърне специално внимание на многоезичието и дигиталните светове в контекста на логопедичната терапевтична практика.