Новини

dsc00530_678x410_crop_478b24840a
17.07.2017 11:19
Новини

НБУ е домакин на двадесет и четвъртата Международна лятна школа по когнитивна наука

Световното дружество по когнитивна наука високо оценява значимостта на инициативата

Изследователски център „Когнитивна наука“ и департамент „Когнитивна наука и психология“ към Нов български университет са организатори на превърналото се в традиционна проява събитие – Международна лятна школа по когнитивна наука. Негов модератор е доц. д-р Елена Андонова, ръководител на департамента и активен участник в редица международни проекти с многобройни публикации в български и международни специализирани медии. Тя сподели, че „това е уникална лятна школа в световен мащаб, предоставяща широка палитра от курсове и научни дисциплини в областта на когнитивната наука, която се ползва с висока репутация от години. Световното дружество по когнитивна наука засвидетелства признанието си за приноса на нашата школа за развитието на тази научна област като от две години предоставя ежегодно финансиране под формата на стипендии за участници.“

 

Инициативата е насочена към студенти, докторанти и преподаватели не само от Нов български университет, но и от други университети от страната и чужбина. Опитът показва, че интересът към нея ежегодно нараства, а ползите от провеждането й са с висока добавена стойност към изследванията и постиженията в сферата на когнитивната наука.

 

 

Вече 24 години форумът е платформа за активна изява на лектори и участници от целия свят. Тя е определяна като „безценен шанс“ от студентите на Нов български университет, които по време на провеждането й имат възможността да посещават курсове, водени от световно признати специалисти, както и да работят заедно с тях в рамките на малки групи, участващи в лабораторни занятия и дискусии по разглежданите теми. Освен това те се запознават  с новостите, навлезли в различните области на тази интересна и предизвикателна наука и  придобиват представа за основните методи на преподаването й. Лятната школа дава възможност за контакти с чуждестранни студенти и докторанти от различни университети по света и за взаимно споделяне на опит.

 

Основната цел на Международната лятна школа по когнитивна наука е да осигури интердисциплинарно обучение на млади професори, изследователи, докторанти и студенти, които да преподават и да се занимават с изследвания в областта. Активните участниците във форума са хора с разностранни интереси, които работят в различни области на когнитивната наука като психология, лингвистика, философия, невронауки, компютърни системи, антропология.

 

Двадесет и четвъртата Международна лятна школа по когнитивна наука се провежда до 21 юли в Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“, зали 314, 315, 405 и 407 в Нов български университет.