facebook

Новини

dsc-0452_678x410_crop_478b24840a
05.12.2022 15:54
Новини

НБУ и Дипломатическият институт към МВнР с нов рамков договор за съвместна дейност и сътрудничество

Председателят на Настоятелството на Нов български университет - проф. д-р Веселин Методиев, и Директорът на Дипломатическия институт към Министерство на външните работи – г-жа Таня Михайлова (алумни на НБУ) подписаха нов рамков договор за съвместна дейност и сътрудничество. Партньорството между двете институции има дългогодишна история и е доказало своята висока ефективност във времето.

 

 

 

Новият договор ще предостави възможности за реализиране на ефективни мерки за по-тясно свързване на образованието и научните изследвания с изискванията на реалната икономика и политика в сферата на учебно-преподавателската, научно-изследователската, научната и информационната дейности. Водеща цел на договора е подготовката на висококвалифицирани специалисти в сферата на дипломацията, политическите науки и международната сигурност, както и тяхната професионална реализация.

 

 

 

Основните направления, в които ще се реализира партньорството:

  • организация и провеждане на съвместни научни изследвания;
  • организация и провеждане на съвместни научни сесии, семинари, симпозиуми, конференции и др.;
  • подготовка и издаване на съвместни научни публикации;
  • участие в съвместни програми и научни разработки;
  • участие в европейски програми и други международни инициативи в спецификата на дейността на НБУ и Дипломатическия институт;
  • организиране и провеждане на обучения;
  • разработване и прилагане на системи за кариерно ориентиране на студентите;
  • организиране и провеждане на учебни стажове по определени критерии за подбор.

 

 

 

 

На срещата присъстваха и ръководителят на департамент „Национална и международна сигурност“ – доц. Тодор Коларов, д.н., гл. ас. д-р Дафинка Сидова – директор на Програмния съвет на департамент „Национална и международна сигурност“, Николай Крумов, и.д. началник отдел „Публични дейности и сътрудничество“ (Дипломатически институт) и Йордан Стоичков, експерт в отдел „Обучителни, изследователски и проектни дейности“ (Дипломатически институт).

От широкия кръг възможности за сътрудничество ще могат да се възползват студенти, докторанти и преподаватели от департаменти „Национална и международна сигурност“, „Политически науки“, „Право“, „Администрация и управление“, „Икономика“ и др.