Новини

01-bulgarian-lang-center-opening-12-oct-2017_678x410_crop_478b24840a 03-bulgarian-lang-center-opening-12-oct-2017_678x410_crop_478b24840a 05-bulgarian-lang-center-opening-12-oct-2017_678x410_crop_478b24840a 07-bulgarian-lang-center-opening-12-oct-2017_678x410_crop_478b24840a 09-bulgarian-lang-center-opening-12-oct-2017_678x410_crop_478b24840a 10-bulgarian-lang-center-opening-12-oct-2017_678x410_crop_478b24840a 12-bulgarian-lang-center-opening-12-oct-2017-1_678x410_crop_478b24840a 13-bulgarian-lang-center-opening-12-oct-2017_678x410_crop_478b24840a 14-bulgarian-lang-center-opening-12-oct-2017_678x410_crop_478b24840a 15-bulgarian-lang-center-opening-12-oct-2017_678x410_crop_478b24840a 16-bulgarian-lang-center-opening-12-oct-2017_678x410_crop_478b24840a 17-bulgarian-lang-center-opening-12-oct-2017_678x410_crop_478b24840a 20-bulgarian-lang-center-opening-12-oct-2017_678x410_crop_478b24840a 21-bulgarian-lang-center-opening-12-oct-2017_678x410_crop_478b24840a 23-bulgarian-lang-center-opening-12-oct-2017_678x410_crop_478b24840a 25-bulgarian-lang-center-opening-12-oct-2017_678x410_crop_478b24840a 26-bulgarian-lang-center-opening-12-oct-2017_678x410_crop_478b24840a 27-bulgarian-lang-center-opening-12-oct-2017_678x410_crop_478b24840a 28-bulgarian-lang-center-opening-12-oct-2017_678x410_crop_478b24840a 29-bulgarian-lang-center-opening-12-oct-2017-1_678x410_crop_478b24840a 30-bulgarian-lang-center-opening-12-oct-2017_678x410_crop_478b24840a 32-bulgarian-lang-center-opening-12-oct-2017_678x410_crop_478b24840a
18.10.2017 14:26
Новини

НБУ откри Център за български език и култура в Московски държавен лингвистичен университет

На 12 октомври 2017 г. тържествено бе открит Център за  български език и култура в новия корпус на Московски държавен лингвистичен университет на улица „Остоженка“  № 38. Центърът е един нов етап от тясното сътрудничество между Нов български университет и Московски държавен лингвистичен университет.

 

От 2004 г. МДЛУ със съдействието на НБУ подготвя бакалаври с български език. Абсолвентите от съвместната програма работят в Посолството на Русия в България и Министерство на външните работи в Москва. Сегашната група е четвърти випуск на студенти от МДЛУ с български език.

 

След подписване на допълнително споразумение на 26 януари 2017 г.  към Договора за сътрудничество между двата елитни университета Настоятелството на НБУ дари компютърна конфигурация и учебници по български език „Здравейте-1“ и „Здравейте-2“  от авторския екип от НБУ под ръководството на доц. д-р Галина Куртева. Доц. д-р Татяна Фед, със съдействиеto на колеги от НБУ, допълни вдъхновяващата атмосфера на кабинета с портрети на български възрожденци, литература на български език, български носии от различни области, картата и флага на България.

 

На събитието присъстваха и.д. ректор на МДЛУ Ирина Аркадиевна Краева, извънредн и пълномощен посланик на Република България в Руската Федерация Бойко Коцев, заместникът на директора на четвъртия департамент на Министерство на външните работи на РФ г-н Л.Г. Абрамов. Нов български университет бе представен от доц. д-р Татяна Фед, координатор на Договора за сътрудничество между НБУ и МДЛУ от 2002 г. След като бе тържествено прерязана червената панделка, опъната пред вратата на центъра, и опитани българските специалитети, официалните гости отидоха в актовата зала на МДЛУ.

 

В актовата зала на руския университет, където са се изказвали много известни руски държавници, бяха излъчени обращения от предаставители на НБУ – проф. Сергей Игнатов, д.н., член на Настоятелството на НБУ  и гл. ас. д-р Кирил Аврамов, заместник-ректор по международната дейност.

 

Сега благодарение на центъра студентите ще усъвършенстват знанията си за културата на България, ще имат възможност да получават учебни материали от НБУ и да дойдат на стаж в София.

 

Тържественото събитие продължи с празничен концерт, подготвен от студентите от българската група от втори курс на Преводачески факултет на МДЛУ. Те представиха презентация за България и НБУ,  рецитираха стихове на български поети и изпяха песента „Вървят ли двама“ от култовия филм „Козият рог“. В концерта се включиха Мария Жекова, лауреат на конкурси за млади оперни изпълнители, и танцовият колектив „Българската роза“ към Посолството на Республика България в Русия с националното традиционното българско  хоро.

 

Като финал всички присъстващи бяха поканени да разгледат новооткрития център.

 

 

доц. д-р Татяна Фед