Новини

in-asea-01_678x410_crop_478b24840a in-asea-07_678x410_crop_478b24840a in-asea-06_678x410_crop_478b24840a in-asea-05_678x410_crop_478b24840a in-asea-04_678x410_crop_478b24840a in-asea-03_678x410_crop_478b24840a in-asea-02_678x410_crop_478b24840a
17.09.2016 11:17
Новини

НБУ посрещна участниците в Осма международна конференция по антропология

НА INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOUTHEASTEUROPEAN ANTHROPOLOGY – INASEA

Гл. ас. д-р Кирил Аврамов, заместник-ректор на НБУ, приветства участниците в международна научна конференция по антропология на 15. септември (четвъртък). Той подкрепи значимата инициатива и пожела ползотворна работа и успешна обмяна на опит и идеи между представителите на няколко държави от цяла Европа. Конференцията беше организирана и открита от действащия президент на асоциацията – доц. д-р Евгения Благоева, преподавател в департамент „Антропология“ на НБУ.

 

Един от акцентите в откриването бе, че НБУ е първият университет в България, който паралелно със своето създаване преди 25 години, въвежда антропологията като академична дисциплина. Тържественото отбелязване на двете годишнини включва посрещането на 120 европейски учени, които взеха участие в осмата международна научна конференция на International Association of Southeast European Anthropology InASEA „Balkan Life Courses: Childhood, Youth, Family and Old Age in Southeastern Europe“.  Повечето от присъстващите на научното събитие са представители  на близки за България страни (Сърбия, Румъния, Македония, Албания, Гърция, Турция, Хърватия, Черна гора, Косово), което допринася за значимостта и обективността на съпоставката между различните форми на социална действителност на Балканите.

 

Същността на антропологията като наука със социален характер и припознаването й като холистично изследване на разнообразни човешки общества във времето и пространството я превръщат в своеобразна „ос“ на света. Те предопределят нейната значимост за социумите, без да се влияят от териториалните граници между различните държави, както и от културните им различия. Едни от основните цели на антропологията са откриването на множествеността на формите на социалния живот, вариативността  на непознати досега или по-малко познати култури, сравняването на тяхното развитие с това на други народи. Като резултат от това стават ясни приликите, разликите и причините, които са ги породили. Всички те се обединяват в богата палитра, съдържаща в себе си пъстротата на света. Палитра, на която човекът да се възхищава, но и от която да се учи, за да вникне в дълбинната същност на битието, да анализира зависимости, да открие своето собствено място в света и да се научи да управлява себе си. Важно условие за овладяване на турбулентните времена, в които живеем, е съпоставката между отделните народи, която води до ефективен социален анализ на закономерностите в развитието на човека и обществото. Точно такъв тип съпоставяне, основаващо се на изследване на вече изминалото, на преживяното, на придобития опит, би се превърнало в своеобразен архив, върху основата на който успешно може да се гради бъдеще. Практически измеримите цели на антропологията я превръщат в незаменим инструмент за решаването на едни от най-дълбинните и значими социални проблеми на съвременността, част от които ще бъдат разгледани по време на конференцията. Общата работа на учени от различни държави улеснява процеса по обмяна на опит, но и повишава значително нивото на междукултурна комуникация, чиято значимост не се поставя под съмнение.

 

Воден от идеята за споделяне на знания и усъвършенстване на умения като следствия от международния обмен, НБУ все по-често активно организира такъв тип „отворени“ мероприятия. „Отворени“ не само спрямо чуждестранните представители, но и спрямо използваните иновативни форми на обучение, недостатъчно добре познати в България, но приети за ефективни по света. Резултатът от тях е видим в практическата дейност на студентите и преподавателите, включили се в събитията с участници от различни държави. Едно от най-важните предимства на такъв тип занимания е срещата с международно признати авторитетни личности, които в рамките на няколко дни излагат възгледите си по значими теми и ги аргументират с разбираеми примери. Част от учените, които откриха всеки един от трите дни на тазгодишната конференция по антропология с въвеждаща лекция, са проф. Карл Казер (Университета в Грац), проф. Татяна Телен (Университета Виена) и доц. Даниела Колева (СУ). С цел представяне и анализиране на възможно най-обширна и многообразна информация, заниманията  протичаха едновременно в пет зали, в които участниците можеха да се запознаят с професионално подготвени доклади. Акценти в представените материали са свързани с детството и детските празници, юношеството и младостта, брачните модели, смесените бракове, промените в семейството в условия на миграция, практиките и моделите за оказване на помощ, грижа и подкрепа на възрастните хора, погребалните ритуали. Характерна черта на трудовете е стремежът към анализ на промените, които настъпват в жизнения цикъл и социалната среда на хората от Балканските страни. Акцентира се и върху основните причини за пораждането им, към които са причислени социализмът и глобализацията.

 

Партньорът на НБУ в тази инициатива е най-голямата професионална асоциация, сплотяваща културни антрополози, етнолози, фолклористи, етномузиколози и други специалисти, изследващи региона на Югоизточна Европа.  Дейността на International Association of Southeast European Anthropology InASEA обединява хора със сходни интереси, които на всеки две години участват в международни конференции. По време на събитията те анализират постиженията – своите лични и на колегите си - и обсъждат възгледите си относно бъдещите изследвания в сферата.

 

Едни от най-известните и авторитетни личности, които взеха участие в тазгодишния научен форум, за да споделят и обсъдят знанията и идеите си, са автори от Западна Европа, изследващи социалната среда на Балканите. Част от тях са проф. Клаус Рот, който е почетен доктор на НБУ и преподавател в Университет „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен, проф. Карл Казер, представител на Университета в Грац, Австрия, проф. Улф Брунбауер от Университета в Регенсбург, Германия, проф. Кристиян Джордано от Университета във Фрибург.  Представителят на НБУ, който е един от основните организатори на събитието, е доц. д-р Евгения Кръстева-Благоева, действащ президент на InASEA и щатен преподавател в департамент „Антропология“.  Водена от богатия си опит и задълбочените си интереси в сферата, тя се оставя да бъде завладяна от идеята за дискусия и обмяна на опит, затова полага усилия за осъществяването на мащабния проект, проучващ „дебрите“ на антропологията. Международната конференция за втори път се реализира на територията на България. Тазгодишното й провеждане е осмото в историята й, а интересът към нея е предпоставка за многобройните й предстоящи организирания.

 

С подкрепата си за тази научна конференция НБУ се превръща във водещ научноизследователски център по културна антропология не само в страната, но и в целия източноевропейски регион. За пореден път Университетът затвърждава позицията си на иновативна образователна структура, която следва политика за развитие на способностите, без това да налага разграничаване от придобития опит и установените норми. Позиционирането на името на Нов български университет до имената на световно известни висши учебни заведения и обмяната на знания и умения между техни представители работят в полза и на затвърждаването на междуклутурната комуникация, чиято значимост за социалната среда е несъмнена.

 

Автор: Аксения Янева

Фотографии: Петър Петров