facebook

Новини

1500402_678x410_crop_478b24840a
16.11.2020 15:27
Новини

НБУ продължава да провежда учебен процес в електронна среда, съчетана с форми на присъствено обучение

Уважаеми колеги,

Във връзка със Заповед РД-01-651/11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед З-РК-30/13.11-2020 г. на Ректора на НБУ, обучението в НБУ ще продължи да се провежда в електронна среда, съчетана с форми на присъствено обучение.

За курсове, които ще продължат да се провеждат електронно (независимо как са стартирали в началото на учебната година) не е нужно да се подава допълнителна информация. Както и досега, лекциите в тези курсове се провеждат в деня и часа по график чрез излъчване през БигБлуБатън (Виртуална класна стая в Мудъл НБУ) или друга избрана от преподавателя платформа (Зуум, Майкрософт Тиймс, като задължително е създадена връзка през Мудъл НБУ). Преподавателите обезпечават тези курсове и с допълнителни материали, съгласно стандарта за електронно обучение и добрите практики за провеждане на лекции в електронна среда.

Молим до началото на следващата седмица Директорите на програмни съвети да съберат и обобщят информация за курсове, в които ще се провеждат присъствени занятия. Те могат да бъдат в редовната си форма, но и в друг график (пр. интензивен) или формат (пр. семинарна форма на присъствено занятие, което обединява различни теми от курса, които изискват присъствие на преподавателя и студентите). При необходимост подобни курсове могат да обособят присъствени и онлайн лекции, като се подаде точен график за всеки вид.

Молим също така в рамките на следващата седмица Директорите на Програмни съвети да предложат инициативи по програми и департаменти, свързани с допълнително ангажиране на студентите с обучителния процес и създаването на нови възможности за взаимодействие и обучение на студентите в средата, в която работим през настоящия семестър. Тези инициативи биха могли да се реализират онлайн или присъствено, в рамките на семестъра или след него. Подобни присъствени инициативи биха могли да компенсират и липсата на присъствено обучение в група от курсове, които се водят в електронна форма.

Уважаеми колеги, разчитаме на всички преподаватели, както и на Директорите на Програмни съвети, програмните консултанти и секретар-специалистите за навременната и активна комуникация със студентите на НБУ, които трябва своевременно да бъдат информирани за всичко, случващо се с графика и формата на обучение.

Ако имате въпроси или нужда от подкрепа при реализирането на учебните форми през настоящия семестър, моля не се колебайте да се обръщате към факултетите на НБУ, контактите на които може да намерите тук.

Всички предложения се подават до Деканите на факултети и се утвърждават след съгласуване със Заместник-ректора по учебната дейност. За удобство и с оглед на различните общи инициативи по програми, информация за първа и втора част на бакалавърските програми може да се подава общо, в един доклад, до ФБО и БФ.

Прикачени файлове