Новини

dsc-0256_678x410_crop_478b24840a
13.03.2019 10:38
Новини

Нов български университет бе сертифициран по стандарт ISO 9001:2015

На тържествена церемония на 13 март 2019 г. Ректорът на Нов български университет проф. д-р Пламен Бочков получи сертификат за качество по стандарт ISO 9001:2015. Сертификатът, издаден от световния лидер в сертификацията, инспекциите и изпитвания Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch удостоверява, че системата за управление на Нов български университет е оценена и е установено нейното съответствие с изискванията на стандарта за управление ISO 9001:2015.

На официалното събитие присъстваха представители на мениджърското и академичното ръководство на НБУ – проф. Антони Славински, Председател на Настоятелството, д-р Георги Текев, Изпълнителен директор на НБУ, членовете на Председателския съвет – проф. д-р Веселин Методиев и доц. д-р Васил Гарнизов, заместник-ректора по учебната дейност – гл. ас. д-р Владимир Димитров, заместник-ректора по изследователската и творческата дейност – доц. д-р Георги Арнаудов, помощник-ректора по международната дейност – гл. ас. д-р Димитър Трендафилов и деканите на Бакалавърски факултет – доц. д-р Екатерина Тодорова, на Магистърски факултет – доц. д-р Ясен Захариев и на Факултета за електронно, дистанционно и продължаващо обучение – доц. д-р Венцислав Джамбазов. Гости на събитието бяха и представители на наблюдаващата одиторска фирма „Трансконсулт“.


Сертификацията обхваща:

1. Обучението в редовна, дистанционна и електронна форма по програмите за:

• образователните степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и minor програми – втора специалност;
• научната и образователна степен „доктор“;
• научната степен „доктор на науките“;
• професионална квалификация, продължаващо обучение и следдипломна специализация.

2. Научноизследователската, творческата и приложната дейност.

3. Университетския мениджмънт.

Първоначалната дата на сертификация е 08 март 2019 г., а при постоянно поддържане на системата за управление сертификатът е валиден до 07 март 2022 г.