Новини

dsc-0720_678x410_crop_478b24840a dsc-0694_678x410_crop_478b24840a dsc-0676_678x410_crop_478b24840a dsc-0703_678x410_crop_478b24840a dsc-0716_678x410_crop_478b24840a dsc-0727_678x410_crop_478b24840a dsc-0758_678x410_crop_478b24840a
14.06.2018 13:45
Новини

Нов български университет чества 25 години от създаването на първата програма по публична администрация в Р България

Създателят на програмата, проф. д-р Людмил Георгиев, получи поздравителен адрес от Ректора на НБУ, проф. д-р Пламен Бочков

На 11 юни 2018 г. в Нов български университет се проведе Международна кръгла маса на тема „Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация“. Форумът бе организиран от секция „Публична администрация“ към департамент „Администрация и управление“ на НБУ и се реализира с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на Нов български университет. Форумът беше посветен на 25-годишнината от създаването на първата програма по публична администрация.

За изключителен принос към въвеждането и развитието на програмите по публична администрация, поздравителен адрес от името на Ректора на НБУ проф. д-р Пламен Бочков бе връчен на създателя на първата програма по публична администрация в Република България – проф. д-р Людмил Георгиев.

 

 

 


Международната кръгла маса предостави възможност на широк кръг представители на научната общност – общо 61 участници от СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, Технически университет – София, Висше училище по телекомуникации и пощи – София, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, Стопанска академия „Димитър Ценов“– Свищов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, НБУ и участници от университети и институции от Руската федерация, Казахстан, Украйна и Македония) да представят 45 научни доклада по тематичните направления:

  • Панел 1: Взаимодействие между публичната администрация, политиците, бизнеса и обществото
  • Панел 2: „За“ и „против“ публичните политики
  • Панел 3: Морал, етика и норми в публичната администрация

Докладите ще бъдат публикувани в Годишника на департамент „Администрация и управление“, том 2/2018 г. на НБУ.

Участниците в международната кръгла маса проведоха ползотворни дискусии, като откроиха някои от основните проблеми и предизвикателства в организацията и функционирането на публичните администрации в България, в европейски и други държави. Същите защитиха собствени тези и направиха конкретни предложения за належащи промени за усъвършенстване на тяхната дейност при предоставянето на публични услуги и при подпомагане реализирането на функциите на органите на управление и самоуправление.

Форумът предостави възможност да се популяризират програмите по публична администрация на НБУ и да се затвърдят както съществуващите контакти с катедри по публична администрация, така и с представители на държавни институциии (Столична община, Община Божурище и РИО - София към МОН). Обсъдени бяха нови идеи за съвместна работа и проекти. Създадоха се нови контакти с чуждестранни представители, като се договори сключването на два нови договора за образователно сътрудничество между НБУ и Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, както и със Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.