facebook

Новини

2600182_678x410_crop_478b24840a 2600184_678x410_crop_478b24840a 2600195_678x410_crop_478b24840a
30.06.2022 14:09
Новини

Нов български университет отбелязва тридесетгодишнината си с поредица от научни форуми

Юбилейна научно-практическа конференция „Академични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието“

На 27 юни в Аулата на Нов български университет се проведе научно-практическа конференция, посветена на 30-годишнината на Университета и първите програми по Бизнес администрация в България. Юбилейното събитие се състоя в рамките на научния форум „НБУ – университет на промяната“ и беше организиран от департаментите „Администрация и управление“ и „Икономика“.

Начало на научно-практическата конференция даде ръководителят на департамент „Администрация и управление“ – доц. д-р Кристиан Хаджиев, който поздрави гостите и очерта съвременното икономическо и политическо развитие:


„Интегрирането на новите дигитални технологии във всички сфери на човешкия живот води до фундаментална (радикална) промяна в начина на социализация, културно развитие, комуникация и управление на знанията на всички нива. Това налага обучение и образование от качествено нов тип, изисква нов вид умения и компетенции, чрез които да се  отговори адекватно на обществените потребности в 21 век. В свят, доминиран от социалните платформи, образователният трансфер променя посоките си, което води до изменения в традиционните властови позиции на преподаватели и създатели на културни ценности.

Просперитетът на всяка отделна страна и на международната общност, като цяло, се свързва с образованието във всичките му степени. В този смисъл, висшето образование заема важно място в цялостната визия за трансформация на съвременното образование. България има традиции в развитието на образованието, но обществените очаквания са свързани с по-високо ниво на образователния процес, което налага фундаментална промяна в образователната парадигма.
Именно поради това в съвременния етап от развитието на страната управле­ нието на образователния процес във висшите училища, е от съществено значение. Съвременната икономика е базирана на знанието, а това предполага устойчивост на университетите, които да се управляват по начин, който позволява, от една страна, конкурентоспособност и гъвкавост, а от друга – запазване на традиционните академични ценности в условията на дигитални трансформации.

Много често важни решения на проблеми от национално значение се взимат по време на такива форуми, където се изгражда благоприятна среда с експертно и академично равнище на дискусия. Тази инициатива е поредното доказателство, че НБУ е институция, която намира верния пулс на съвремието и търси ефективни решения на актуални проблеми.“

Приветствено слово към гостите на събитието произнесе и Председателя на Настоятелството на Нов български университет – проф. д-р Веселин Методиев.

Конференцията се фокусира върху обобщението, развитието и иновативните практики за реформиране на образованието – неговото хуманистично измерение, но и разкри интердисциплинарната и мултифункционалната същност на предлаганите методологии, програми, курсове. Също бяха обсъдени и идентифицирани теоретичните рамки и най-новите емпирични изследвания в конкретна област на академичното съдържание, преподавателски опит, методики на обучение, програми и компетентности по: управление – лидерство – човешки капитал - предприемачество – икономика – бизнес. Научният форум оцени трансформациите в процеса на преподаване и учене, както и повишеното дистанционно (виртуално) взаимодействие в условията на пандемии, поставящи на преоценка използваните форми, подходи и възможности за ефективно въздействие.

Усилията в рамките на конференцията бяха насочени към идентифициране на иновативни университетски модели, свързани не само с дигитализиране на учебните програми, но и с трансформиране на академичното им съдържание в съответствие с целите за устойчиво развитие на образованието през 21-ви век.
Очакванията в тази посока бяха в рамките на тематичните направления, чрез конструктивни дискусии се формираха нови идеи и измерения в преподаването, ученето и лидерските практики на университетите, които да намерят конкретно приложение в развитието на националните образователни политики.

Организационният комитет на конференцията покани в НБУ водещи учени, бизнес лидери, изследователи, преподаватели и експерти от различни обществени сфери, сред които:

  • проф. д-р Мария-Габриела Балдарели (Италия) – професор по Бизнес администрация в Университета на Болоня „Alma Mater Studiorum“, Ръководител на магистърска степен „Бизнес администрация”;
  • проф. д-р Мара дел Балдо – Университет на Урбино, департамент по „Икономика, социални и политически науки“ (Италия)
  • проф. Юри Дяченко, д.и.н. (Украйна) – Ръководител на департамента по „Международна икономика и туризъм“ на Източноукраинския национален университет „Владимир Дал“, Луганск, Северодонецк, Украйна;
  • проф. д-р Галина Куртева, БСУ – Център по икономически и управленски науки, Член на Съюза на българските икономисти и АПИУ, национален експерт по стратегии и управленски науки;
  • проф. д-р Боян Дуранкев – български икономист, национален експерт по маркетинг и стратегическо планиране; Член на Управителния съвет на Българската асоциация по маркетинг; представител на националната организация на българските интелектуалци Клуб „24 май“, коята инициира дебата в публичното пространство по жизненоважни въпроси за развитието на България.;
  • г-жа Малина Едрева – Председател на Постоянната Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие на Столичния общински съвет (СОС) от 2007 до момента, член на Настоятелството на НБУ;
  • д-р Ваня Кастрева – бивш заместник-министър на образованието и науката, началник на Регионалното управление на образованието–София град от 2006
  • д-р Дончо Барбалов – заместник кмет на Столична община по направление „Финанси и стопанска дейност“ и заместник-кмет по направление „Столично общинско здравеопазване“;
  • г-жа Мариана Печеян – Управител на ВСК Кентавър груп, номинарана за годишните Бизнес Оскари за 2016 за значими постижения в бизнеса (VIP Business Awards 2016), носител на 10 последователни приза за Топ Качество и високи постижения в доставките; член на Програмния съвет на Департамент „Администрация и управление“.

В конференцията участваха представители на научния елит от катедрите и департаментите по „Мениджмънт“, „Публична администрация“, „Икономика“ и „Туризъм“ на УНСС, СУ „Климент Охридски“, БСУ, С. А. „Д. А. Ценов“ – Свищов, БАН и други научни организации.