Новини

sporazumenie_678x410_crop_478b24840a
13.07.2020 13:23
Новини

Нов български университет става част от инициативата „Европейски университети“ за обединяване на висшите учебни заведения в ЕС

 

НБУ беше селектиран за участие в инициативата на Европейската комисия като член на консорциума Алианс на европейските реформаторски университети (European Reform University Alliance). В него участват още Университета Париж 8 Сен-Дени (Франция), Университета Констанц (Германия), Университета Роскилде (Дания) и Егейския университет (Гърция).

Петте университета подписаха общото споразумение в сградата на Университета Роскилде (Дания), на 10 февруари 2020 г.

Кандидатурата на групата е подкрепена сред общо 64 други проекти при втория кръг на финансирането и така Алиансът се нарежда сред новоодобрените 24 консорциума, които обхващат 165 университета от цяла Европа.

Алианс на европейските реформаторски университети, чийто член е Нов български университет, се отличава с младата възраст на своите членове, реформаторския дух и постижения, с които са допринесли за развитието на образователните системи на своите страни. Обединяват ги високото ниво на съвпадение на мисията, визията и ценностите им по отношение на преподаване, изследователски дейности и общо институционално развитие.

Изпълнението на заложените в проекта на Алианса дейности ще стартира от есента на тази година при финансиране от приблизително пет милиона евро.  В тригодишен период трябва да бъдат реализирани разнообразни дейности, изграждащи образователна инфраструктура и възможности от ново поколение, които да развият висшето образование в ЕС за десетилетия напред. За да постигнат тази цел, университетите от Алианса ще влязат както в индивидуални сътрудничества, така и ще оформят реформаторски подходи в общи обучителни и изследователски проекти, а във времето ще засилят контактите си чрез възможностите за мобилност по програмата Erasmus+.

Резултатите ще бъдат насочени към модернизиране на кампусите на университетите, повишаване на технологичния и административен капацитет, виртуалното обучение и създаването на модерни и гъвкави образователни формати. Интердисциплинарността, иновациите и влиянието на резултатите върху по-широк кръг от обществото са сред водещите принципи на работа. За сътрудничество са привлечени и редица асоциирани партньори от бизнеса, образованието и неправителствения сектор в съответната държава.

Нов български университет ще има задачи по организиране на обучения, събития по разпространение на продуктите от сътрудничеството и въвличането на студенти и местни организации при създаването на програмите и изследователските проекти на Алианса.

Инициативата Европейски университети предвижда обединяване на висшите учебни заведения в ЕС, с което да се стимулира една нова европейска икономика, движена от иновации, наука и образование.

Със създаването на общи специалности и дипломи Европейската комисия, която финансира тези мрежи, иска да поощри обмяната на опит, студенти и преподаватели.