Новини

1855523-copy_678x410_crop_478b24840a
29.07.2020 16:39
Новини

Нов български университет учреди фонд „От алумните за студентите на НБУ“

Неизменна част от дългогодишната политика на НБУ е търсенето на адекватни решения за отделните групи студенти, които да позволят както на настоящите, така и на потенциалните студенти да проведат и завършат успешно обучението си. Тя не се ограничава само до осигуряването на подходяща база и условия, а е насочена и към разнообразни възможности за финансиране и подпомагане на студентите, особено такива в неравностойно положение. Предвид усложнената епидемична обстановка през 2020 г., създадохме изцяло нов Фонд, насочен към подпомагането на студенти, с цел преодоляване на последствията от пандемичната криза. Учредяването и дейността на фонда се явяват продължение на утвърдената политика на НБУ и са поредното доказателство, че в този университет не се боим от разнообразието!

Управляващият комитет на фонд „От алумните за студентите на НБУ“ ще се стреми все повече алумни, както и други желаещи да дарят, да се запознаят с инициативата и да имат желание да бъдат част от тази благотворителна кауза!

Фондът е създаден след Заседание №64 на Настоятелството на Нов български университет от 15 юни 2020 г. Повече информация за условия за участие, кандидатстване и членовете на Управляващия комитет можете да откриете на следния линк

За контакти:

Елеонора Александрова
корпус 1, ет. 1, офис 103
тел.: 02/ 8110 571, в. 11031
e-mail: ealexandrova@nbu.bg


Валентин Гьонов
корпус 1, офис 126
тел.: 02/ 8110 136, в. 11262
e-mail: vgionov@nbu.bg


Ирена Попова-Павлова
секретар на дарителския фонд
корпус 1, офис 101
тел.: 02/ 8110 131, в. 11012
e-mail: ipetrova@nbu.bg