facebook

Новини

nbu-logo-pechat-1_678x410_crop_478b24840a logourbino_678x410_crop_478b24840a
13.07.2015 11:14
Новини

Нова магистърска програма “Управление и икономика на устойчивото развитие” в НБУ

Нова магистърска програма с двойна диплома

 

Нов български университет обявява прием в нова магистърска програма “Управление и икономика на устойчивото развитие” за академична година2015/2016, съгласувана с магистърска програма “Икономика и управление” на Univerita degli studi di Urbino “Carlo Bo”, Италия.

 

Идентичността на двете програми беше утвърдена с Договор и Анекс към него за кооперирани програми с двойна диплома (българска и италианска) от Ректора на Нов български университет доц. д-р Пламен Бочков и Ректора на Университета на Урбино Вилберто Стокки (Vilberto Stocchi). Програмата получи одобрение на всички нива в Нов български университет и в Университета на Урбино и беше акредитирана без забележки от Италианското министерство на образованието, университетите и науката.

 

Студентите от двата университета, които отговарят на изискванията на договора ще получат две дипломи, българска и италианска, и ще имат правото да работят след успешното си завършване, без всякакви допълнителни изисквания, на територията на Република България и Република Италия като икономисти и бизнес-мениджъри в частни и държавни организации.

 

Програмата е "високо магистърско ниво", което е най-високото ниво, което позволява подготовка към докторантура в Италия. Тя предвижда обучение в четири семестър,а включително защита на магистърска теза и стаж. Първи, втори и четвърти семестър, както и защитата на магистърска теза се провеждат на националния език на студентите, за италианските студенти - италиански, за българските студенти - български език.

Третият семестър се провежда в НБУ и Университет на Урбино на английски език, като студенти от НБУ се обучават в Университет на Урбино, а студенти от Урбино се обучават в НБУ със стипендия по програма Еразъм+.

Студентите от Италия и България, които се обучават в партньорския университет, ползват всички права и привилегии на студентите от съответната страна по силата на договора между двата университета.

Тази кооперирана програма с възможност за получаване на две дипломи беше предложена от проф. Лаура Гардини, професор в университета на Урбино и учен с международно признание. Проф. Гардини извърши огромна работа по конструирането на програмата и нейното правно и административно представяне.
Програмата стана реалност благодарение на дългогодишното успешно сътрудничество между италиански университети и департамент „Бизнес администрация“ на НБУ в областта на преподаването и научните изследвания.

 

Програмата от българска страна се управляват от департамент „Бизнес администрация“, а от италианска от Department of Economics, Society and Politics.

 

Отговорници за програмата са проф. Лаура Гардини и доц. д-р Нинел Кьосева.

 

Желаещите български кандидат-магистри могат да получат допълнителна информация като се обърнат към доц. д-р Нинел Кьосева, департамент „Бизнес администрация“, Корпус 2, офис 620, тел. 02/8110 620, e-mail: nkioseva@nbu.bg.