facebook

Новини

ignatov-3_678x410_crop_478b24840a ignatov-1_678x410_crop_478b24840a ignatov-2_678x410_crop_478b24840a
20.11.2015 14:00
Новини

Нови подходи към ученето като ключове към успеха

двудневен европейски семинар

На 19 ноември 2015 г. в София с пленарен доклад на проф. Сергей Игнатов, д. и. н, член на Настоятелството на Нов български университет, беше открит двудневен европейски семинар на тема: „Нови подходи към ученето като ключове към успеха“, организиран от БАЧУ (Българска асоциация на частните училища) и ЕКНАЙС (Европейски съвет на националните асоциации на независимите училища). В семинара участваха 50 представители от 15 европейски страни, сред които Великобритания, Холандия, Норвегия, Исландия, Полша, Украйна, Турция, Румъния, Гърция и др., които дискутират по темата и ще споделят добри практики за търсенето на нови подходи към ученето.


Основните лектори бяха: проф. Сергей Игнатов, НБУ: „Българското образование – реалности и поглед към бъдещето“; проф. Силвия Николаева, СУ „Св. Климент Охридски“: „Три български педагогики за учене през целия живот“; Мариана Банчева, Директор Образователни политики, Институт за прогресивно образование: „Цената на (не) свободата“; проф. Олга Дисте, Университет на Берген, Норвегия: „Полифоничната класна стая“.

Семинара откриха Милка Славчева – Председател на БАЧУ и Симон Стийн – председател на ЕКНАЙС.
Европейският Съвет на Националните асоциации на независимите училища (ECNAIS) е неполитическа и нерелигиозна международна асоциация за сътрудничество между националните асоциации на независимите училища в европейските страни. През 1998 г. ECNAIS се регистрира и създава официално като асоциация според английските закони. Днес тя работи с голям брой национални асоциации на независими и частни училища от Европа.


Призната е от Съвета на Европа, Европейския съюз и Европейската комисия за неправителствена организация с определен статут.

 

Участниците в семинара бяха поздравени от Комисията по образование и наука в 43-то Народно събрание; кмета на гр. София; Министерство на образованието и науката и РИО - гр. София.

 

Българска асоциация на частните училища и Нов български университет подписаха Меморандум за сътрудничество в областта на образованието и научноизследователската дейност през лятото на 2014 г. Двете институции продължават активното си сътрудничество, свързано с темите: развитие и поддържане на качеството на образованието в България; научноизследователска дейност, насочена към развитието и поддържането на добри практики в образованието; изграждане и поддържане на модерна нормативна база, ориентирана към потребностите на младите българи от образование.

 

В доклада си проф. Игнатов направи преглед на историята на образованието в България, предпоставките и причините за възникването и развитието на различните подходи, видове и степени в съответствие с историческите и геополитическите обстоятелства и обществените нужди в различните периоди. Той обърна специално внимание на последните 70 години от образователната ни история и предпоставките за създаването на новоприетия наскоро закон за образование и неговата философия.Като основни изводи по отношение на бъдещето развитие в сферата проф. Игнатов изтъкна приближаващата нужда от намиране на възможности за реализация на холистичен подход и даването на по-голяма свобода на избор от страна на обучаемите още в гимназията.