facebook

Новини

20220411-122900_678x410_crop_478b24840a 20220411-090536_678x410_crop_478b24840a 20220411-110357_678x410_crop_478b24840a 20220411-121915_678x410_crop_478b24840a 20220411-123425_678x410_crop_478b24840a 20220411-130051_678x410_crop_478b24840a
12.04.2022 16:20
Новини

Обучения за първа долекарска помощ в Нов български университет

На 11.04.2022 г. Нов български университет проведе обучение и практика по Спешна първа долекарска помощ за свои служители в продължение на инициативата за повишаване на готовността на кампуса и екипа на НБУ за реакция в аварийни ситуации и за осигуряване безопасността на всички членове на академичната общност.

Обучението, организирано от Училище по първа помощ на FirstAidbg, представляващо първа част от цикъл обучения на отговорни за безопасността в НБУ лица, е свързано и с осигуряването на автоматични дефибрилатори за свободна обществена употреба на територията на кампуса и аптечки за първа помощ в допълнение към Медицинската помощ и съдействие, оказвани от екипа на Медицинския център на НБУ и СОТ 161.

В рамките на практическите занятия колеги от различни структури и звена на университета (Централна студентска администрация, Център за консултиране на кандидат-студенти и студенти, Факултети, Медицински център, Стопански отдел, Човешки ресурси, Охрана) упражниха оказването на първа помощ и КПР (оценка на опасността, обезопасяване, своевременно информиране на спешен медицински екип, сърдечен масаж, осигуряване проходимост на дихателните пътища, изкуствено дишане, работа с дефибрилатор и др.), при случаи с лица, изпаднали в безсъзнание, при сърдечен арест, задавяне, епилептичен пристъп, и др. често срещани внезапни състояния.

Екипът обучители потвърди необходимостта от по-голяма обществена информираност на всички граждани за възможните полезни действия при инцидент, както и необходимостта от запознаване на широката аудитория с възможностите на лесните за употреба животоспасяващи автоматични дефибрилатори и медицински аптечки, неслучайно ситуирани на общодостъпни места в корпус 1 и 2 на НБУ, на разположение на всички преподаватели, служители, студенти и посетители на НБУ със съответните указания за употреба в случай на необходимост.