Новини

call_678x410_crop_478b24840a
24.04.2019 15:35
Новини

От днес стартира Автоматичната телефонна централа на Нов български университет

The Automatic Telephone Exchange of the New Bulgarian University has started on 24 of April 2019.

Считано от 24.4.2019 г. стартира Автоматичната телефонна централа на Нов български университет.

На единен номер 02/ 8110 110 кандидат-студенти, студенти и докторанти ще имат възможност да отправят запитвания до консултанти от НБУ след натискане на един от следните основни бутони:

• Бутон 1: За кандидат-студенти
• Бутон 2: За новоприети в редовно обучение
• Бутон 3: За бакалаври редовно обучение
• Бутон 4: За магистри редовно обучение и докторанти
• Бутон 5: За дистанционно обучение и MOODLE
• Бутон 9: За английски език

 

On a single number 02/8110 110 prospective students, students and PhD students will have the opportunity to make inquiries to NBU consultants after pressing one of the following main buttons:

 

• Button 1: For prospective students
• Button 2: For newly admitted in full-time training
• Button 3: For Bachelors in full-time training
• Button 4: For Masters and PhD students in full-time training
• Button 5: For Distance learning and MOODLE
• Button 9: For English