facebook

Новини

2777316_678x410_crop_478b24840a
10.03.2023 10:15
Новини

Правата на човека през призмата на плакатното изкуство

Европейските общества са изправени за пореден път пред предизвикателства с отстояването на фундаментални ценности свързани с правата на човека. Конфликтите, повишаването на неравенството и дискриминацията, увеличаването на бедността, миграционният феномен, заплахите, породени от изменението на климата, разрушаването на околната среда и загубата на биоразнообразие.

 

 

Един от пътищата, за да бъдат правата на човека защитени и препотвърдени е да се говори за тях, да се привлича внимание върху проблемите и тяхното нарушаване, защото те са в основата на мирното и демократично развитие на обществата.

 

 

 

Изложбата „Съжителство“ с колекция от плакати от Международното триенале на сценичния плакат прави опит да привлече внимание върху непреходни и актуални въпроси свързани с правата на човека. Организатори на събитието са департамент „Политически науки“ и „Изящни изкуства“, съвместно с Държавния културен институт към министъра на външните работи, Международното триенале на сценичния плакат в София.

 

 

 

СЪЖИТЕЛСТВО - без насилие, без език на омразата, без посегателство върху човешкото достойнство е темата на плакатите, отличени с международни награди и специално подбрани от фонда на Международното триенале на сценичния плакат - София.

 

 

Изложбата гостува в НБУ като първо събитие от няколко посветени на 75 години от подписването на Всеобщата декларация за правата на човека. Изложбата с български и чуждестранни плакати под надслов „Съжителство“ е част от пътуващите експозиции на Държавния културен институт към министъра на външните работи.

 

 

 

Плакатите показват гражданска и творческа реакция срещу агресията, антисемитизма и срещу редица предразсъдъци, трупани с години. Те убедително лансират идеята за толерантност, съвместно съществуване, зачитане на човешките права, отговорност към света и околната среда. Разгледайте ги във фоайето пред Аулата до 20 март.