Новини

5_678x410_crop_478b24840a 3_678x410_crop_478b24840a 4_678x410_crop_478b24840a 1_678x410_crop_478b24840a 7_678x410_crop_478b24840a 6_678x410_crop_478b24840a
02.10.2017 10:08
Новини

Представител на НБУ участва в Международна конференция по компютърна графика и анимация

Гл. ас. д-р Петьо Будаков бе модератор и участник с научен доклад в четвъртата Международна конференция по компютърна графика и анимация, провела се в Берлин на 25 и 26 септември 2017 г., организирана от Conference Series LLC, U.S.A. В научното събитие участие взеха професори от топ университети, чиито програми са фокусирани върху компютърната графика и 3D технологии, като: Saarland University, New Media Film Festival, USA, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Germany, University of the Incarnate Word, USA, University of Pennsylvania, USA , Aberystwyth University, UK, Lobachevsky Nizhny Novgorod State University, Russia, Rise Visual Effects Germany, Nanyang Technological University, Singapore, CERN, Switzerland и др.  Конференцията предизвика огромен интерес и бе посетена от представители на рекламни и криейтив студия, студенти от редица международни университети и медии.

 

Д-р Будаков откри конференцията с встъпителна реч, която представи организаторите, целите на събитието, както и участниците. В нея той представи Нов български университет пред академичната общност и медии с думите: “Нов български университет,  е безспорен фактор не само в България, но и на Балканите, спомагащ за позитивното социално и икономическо развитие на региона. Посредством изграждането на социално отговорни и предприемчиви личности, университетът установява стабилна връзка с бизнеса, както и множество партньорства с елитни чуждестранни висши училища. НБУ развива иновации в своите лаборатории и прилага най-съвременните технологии в своите учебни програми.”

 

Д-р Будаков, който е стипендиант на Германската служба за академичен обмен - DAAD, представи свое изследване фокусирано върху 3D графиката и нейното приложение в дизайна, под наименованието: “3D rendered images and their application in the interior design”. Той запозна присъстващите със задълбочен анализ и паралел между характеристиките на дигиталната камера и тази, използвана в програмата 3D Studio Max. Д-р Будаков представи свой иновативен похват, който позволява постигането на фотореалистични компютърно-генерирани изображения с доста по-малко хардуерни ресурси и намаляване на времето за визуализиране. В своята презентация, д-р Будаков описа и учебните програми, предлагани от департамент “Кино, реклама и шоубизнес” в НБУ, активната международна дейност на университета и качественото дистанционно обучение.

 

Конференцията завърши с представянето на рефериран международен журнал: Computer Graphics and Animation, съдържащ публикациите на всички участници в конференцията.

 

 

 

Автор: гл. ас. д-р Петьо Будаков