Новини

2_678x410_crop_478b24840a 1_678x410_crop_478b24840a 3_678x410_crop_478b24840a 4_678x410_crop_478b24840a
23.11.2016 10:59
Новини

Представяне на резултати от проекти, реализирани с финансовата подкрепа на Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ (2015/2016 г.)

Основната тема на обсъждането бе стремежът към междудепартаментно сътрудничество и ползите от него

Преподаватели от осем департамента на Нов български университет се включиха в отворена среща, на която споделиха резултатите от проекти, реализирани с финансовата подкрепа на  Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ през изминалата академична 2015/2016 година. На събитието присъстваха участници в инициативите, студенти и преподаватели от НБУ, както и гости на Университета.

 

Доц. д-р Борис Наймушин, преподавател от департамент „Англицистика", сподели впечатленията си от провелия се „Международен практически семинар по писане и публикуване на научни статии на английски език „How to write and publish your scholarly paper". Той разказа на присъстващите интересни моменти от работния процес и им показа нагледно един от резултатите от него - електронно списание, специално разработено след края на семинара. То е достъпно на английски език и е на разположение на всеки, желаещ да се запознае с особеностите и новостите в сферата. 

 

Представителите на департамент „Дизайн" – проф. д-р Борис Сергинов и инж. Татяна Пенчева – разкриха детайли от динамичното развитие, „задвижващо" „Майски дни на дизайна: Майски дни на артистичния дизайн и Майски дни на модата в НБУ". Запознаха аудиторията с многообразието от дейности, вписани в проекта, обхващащ близо един календарен месец, провел се между 5. май и 3. юни тази година. Представянето им бе допълнено от вдъхновяващи снимки, от които можеха да бъдат видени модни инсталации, ревюта на дрехи и аксесоари, изработени по време на практически семинар по мода, демонстрации. Проектът включва също така изложба „Нюанси", обединяваща облекла и аксесоари, моден пърформънс, семинар „Тенденции и прогнози в стайлинга и прическите". Атрактивната програма предизвика интерес от страна на присъстващите в Зала 20, които заедно с водещия на събитието – доц. д-р Васил Гарнизов, председател на комисията към Централен фонд за стратегическо развитие - задаваха въпроси относно бъдещите инициативи, които биха допълнили „пъстротата" на проекта. 

 

Доц. Снежина Петрова, преподавател от департамент „Театър", представи три прояви, реализирани с финансовата подкрепа на Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ през 2015/2016 академична година. Тя разказа за „Участие на международен театрален фестивал в Сибиу, Румъния 2016", „Двама бедни румънци, говорещи полски", „Обучение по изкуства – работа с деца в риск, гр. Малко Търново". Заедно с нея бяха дошли студенти, активно участвали в едноседмичната инициатива, провела се в гр. Малко Търново. Те разказаха за положителните промени, настъпи в живота им след провеждането на събитието, както и за очакванията си относно бъдещите университетски активности, в които с нетърпение очакват да се включат. 

 

Представителят на департамент „Нова българистика" – проф. Мони Алмалех, д.н. – разказа за проект „Светлина", реализиран в сътрудничество с департамент „Музика". Начинанието обхваща няколко месеца  - от м. февруари до м. юли 2016 г. и е насочено към дълбинната същност на електронната музика, чрез която да се разкаже за оригиналните внушения на библейската езикова картина на света. Проф. Алмалех отправи официална покана за премиерата на „Светлина", която ще се състои на 15. декември в наскоро открития Учебно-практически изследователски център за компютърно музициране и компютърна звукообработка „Станислав Станчев-Стенли", който е уникална мултифункционална зала за музикални представления от различен тип и характер. Възможностите, които Центърът предоставя, са почти непознати за българската среда, в която до момента съществуват само три подобни професионални студия. За първи път техника на толкова високо професионално ниво се осигурява за преобладаващо учебни цели.

 

Доц. д-р Райна Николова, преподавател от департамент „Право", представи проекта „Законът на правото или правото на закона". Тя не скри задоволството си от факта, че е била свидетел, а и един от основните организатори на значима проява от този тип, включваща национална конференция, предизвикала огромен интерес от страна на преподаватели и студенти. Един от видимите с просто око резултати от нея е издаденият сборник с научни статии, представени от участниците. Доц. д-р Николова сподели амбициите на департамент „Право", които са насочени към привличане на значим брой представители на други висши училища от България по време на такива представяния с дискусионен елемент. Тя използва възможността да отправи официална покана за предстояща конференция, посветена на 25-годишнината от създаването на департамента, която ще се проведе на 14. декември. 

 

Доц. д-р арх. Георги Георгиев сподели впечатленията си от изминалото „Участие в конференция на Европейската федерация за обитаване (EFL) 11 – 13 май 2016 г. Хелзинки, Финландия". Той разказа за динамичното и полезно събитие, на което лично е присъствал, и изрази увереност в развиването на възможности за взаимодействие с чуждестранни партньори в сферата. Доц. Георгиев изрази надежда за задълбочаване на съвместното сътрудничество между департамент „Архитектура" и останалите департаменти в НБУ, което допълнително ще обогати възможностите, от които могат да се възползват студентите. 

 

Гл. ас. д-р Емил Калчев и гл. ас. д-р Красимир Костенаров представиха „Софийско лятно бизнес училище", както и „Финансиране престоя на чуждестранен преподавател май 2016", които департамент „Икономика" е реализирал през изминалата година с финансовата подкрепа на Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ. 

 

Основната тема, която съпътстваше всички представяния на проекти, бе междудепартаментното сътрудничество, към което са насочени усилията на цялата академична общност на НБУ. 

 

Централният фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ е създаден през февруари 2005 г. за финансова подкрепа на проекти, свързани с научната, учебната и творческата дейност. Разглеждат се проекти на преподаватели, докторанти или студенти от НБУ. 

 

Следващо представяне на проекти ще се проведе на 1 декември 2016 г. от 11.00 ч. в зала 20 на НБУ. 

 

 

 

 

 

 

Текст и снимки: отдел "Информационна дейност"