Новини

bnai_678x410_crop_478b24840a
17.01.2018 15:01
Новини

Преподавател от НБУ е в организационния екип на Международен студентски конкурс по устен превод в Санкт-Петербургския политехнически университет „Петър Велики“, Русия

През декември 2017 г. Нов български университет сключи Споразумение за сътрудничествои развитие на отношенията в областта на образованието и науката с Института за международно право и икономика А. Грибоедов (ИМПИ) в Москва, Русия.

Като първа стъпка в реализирането на това споразумение доц. д-р Борис Наймушин от департамент „Англицистика“ ще посети ИМПИ и ще се запознае с организацията на филологическото образование там.

Доц. Наймушин и доц. Мария Степанова от Санкт-Петербургския политехнически университет Петър Велики (СПбПУ) са организатори на Международен студентски конкурс по устен превод, който се проведе за първи път през март 2017 г. в СПбПУ. Те разработиха авторски курс за подготовка към конкурси по устен превод, които ще проведат в ИМПИ от 29 януари до 2 февруари 2018 г. в обем на 20 часа.

Освен това преподавателите ще проведат и кратък интензивен курс по увод в симултанния превод за студенти-лингвисти от 3, 4 и 5 курс от ИМПИ. Организационната работа по провеждането на курсовете се осъществява от Валентина Кучерявенко, доцент в катедрата по лингвистика и преводознание.

Проектът се осъществява със съфинансиране по одобрен проект към Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на Нов български университет.

Фотография: Е.В. Тупикиной