facebook

Новини

1899019-678x410-crop-478b24840a_678x410_crop_478b24840a
31.05.2022 16:01
Новини

Преподаватели от НБУ и Украйна водят курсове на руски език в областта на хуманитарните науки

Водещи преподаватели от НБУ и техни колеги от Украйна ще са лектори в курсове на руски език в областта на социалните науки. Лекциите ще са насочени приоритетно към хората, бягащи от войната, но в тях ще могат да се включат и всички, които имат интерес към актуалните обществено-политически процеси. Лекциите ще се водят от доказани имена в областта на хуманитарните науки.

 

Проф. Евгени Дайнов, преподавател в департамент „Политически науки“ на НБУ, ще запознае курсистите с произхода и развитието на западната демокрация и ще се фокусира върху философските и моралните й основи, както и върху идеологията на нейните врагове.

 

Избягалият от войната срещу Украйна преподавател от Харковския университет проф. Михаил Станчев ще води курс „Украйна и глобалният свят“. В него проф. Станчев ще представи възникването и развитието на украинската държавност от началото й до наши дни, както и мястото и ролята на Украйна в глобалния свят.

 

Специален курс „Русия межди изтока и запада“ ще запознае студентите с характерните особености на живота в Русия, с манталитета на руснаците, с традициите и съвременните руски реалности. Лектор ще бъде лингвистът доц. д-р Ирина Георгиева, НБУ.

 

В лекциите по Регионалната политика в постсъветското пространство, гл.ас. Георги Проданов, политолог в НБУ,  ще предложи систематичен подход към разбирането на интеграционните и дезинтеграционните процеси в постсъветското пространство.  Това ще помогне на курсистите да разберат вътрешните и външните фактори, които определят политическите и икономически реалности в региона.

 

Изучаване на основните елементи на съвременната политическа система ще залегне в курса „Практическа политика, съвременен аспект“, който ще води политологът от Киевския университет д-р Владислав Димитров.

 

Влиянието на религиозните ценности и идеали върху формирането на външната политика ще бъде разгледано в курса „Религия и международни отношения“, воден от гл. ас. д-р Иван Начев, политолог в Нов български университет.

 

Проф. Борис Сергинов(преподавател в департамент „Дизайн“) ще предложи един по-различен поглед към обществено-политическите процеси в лекциите си „Дизайн - политически, социален и културен пласт“.

 

Възникването и развитието на американската контракултура, като етап от формирането на съвременния свят и неговите ценности, ще изучват курсистите, записали се за цикъла от лекции на тема „Възраждане на свободата. Американска култура/контракултура на 20-ти век“ с лектор доц. д-р Лиза Боева, НБУ.

Курсовете се организират от Училище за професионално и продължаващо обучение на Нов български университет.

 

Записването вече стартира!

 

Повече информация тук!