facebook

Новини

all-prepodavateli_678x410_crop_478b24840a medali_678x410_crop_478b24840a nagrada_678x410_crop_478b24840a t-shirt_678x410_crop_478b24840a
20.06.2022 13:03
Новини

Престижно класиране на Национална олимпиада по маркетинг на студенти от програмите на департамент „Икономика“ и участие в Международна конференция на преподаватели от департамента

На 17.06.2022 г. в Икономическия университет – Варна се проведе Международната научна конференция „Ремаркетинг на реалността“. Свои доклади в конференцията представиха преподаватели от департамент „Икономика“ на НБУ.

Паралелно с Международната научна конференция по повод 25 години от основаването на Катедра „Маркетинг“, по традиция тържествено беше открита и Петата национална студентска олимпиада по маркетинг.
Темата на олипиадата беше „Маркетингови трансформации: автоматизация, дигитализация и персонификация“ и включваше студентски отбори както от България, така и от чужбина. Генерален спонсор на наградния фонд беше Coca – Cola, които зададоха и конкретен казус, по който студентите трябваше да работят и да се съревновават.

 Решаването на казуса изискваше многоаспектни познания в сферата на маркетинга и тяхното целесъобразно прилагане, умения за синтезирано представяне на специфичната и важна информация, умения за работа в екип и окончателно формулиране на предложение за адекватно и иновативно решение на конкретния казус.
За нас е радост, гордост и чест да Ви съобщим, че с Първо място и специалната награда на публиката, бяха удостоени следните студенти: Антония Петрова, Ина Ангелова, Цветослава Гергинова и на Трето място: Георги Лазаров, Лияна Виденова, Момчил Божков.

Ментори на студентите са екип от следните преподаватели: доц.д-р Надежда Димова, гл. ас. д-р Стефания, Темелкова, гл. ас. д-р Росица Накова и гл. ас. д-р Димитър Трендафилов.

Принос за доброто представяне имат и всички останали колеги от департамент „Икономика“, които преподават в БП „Маркетинг“ редовна и дистанционна форма на обучение.

Департамент „Икономика“ изразява към студентите своята благодарност и се надява, че техният пример, желание, хъс и възможности ще мотивират и други студенти за участие в подобни инициативи.

Менторите на студентските екипи и самите студенти благодарят на Ръководството на НБУ и Студентски съвет към НБУ за оказаната логистична подкрепа и възможността да участват в Националната олимпиада по маркетинг.