facebook

Новини

georgiev-image_678x410_crop_478b24840a
16.06.2023 17:02
Новини

Проф. Георгиев номинира български проекти за наградите EU Мies Awards 2024

https://eumiesawards.com/

Проф. д-р арх. Георги Георгиев ще участва в конкурса за наградите EUmies Awards за 2024г. като независим експерт, който номинира проекти за разглеждане от журито. Предложените за участие  идеи трябва да са реализирани (построени) в периода 2021-2023г. на територията на Европейския съюз и да допринасят за развитието на устойчива архитектурна практика и целите на New European Bauhaus. Българските архитекти, които искат да се включат в конкурса, могат да изпращат своите проекти в срок до 7 юли 2023г. на електронната поща на проф. д-р арх. Георги Георгиев: gngeorgiev@nbu.bg

През 1987 г. Европейската комисия и Fundació Mies van der Rohe (Барселона) създават наградата за съвременна архитектура "Мис ван дер Рое" (EUmies Awards). Конкурсът за наградите EUmies Awards се провежда в сътрудничество със Съвета на архитектите в Европа (ACE) и националните архитектурни асоциации, следвайки препоръките на Консултативния комитет, съставен от институции и експерти в областта на архитектурата.

Целта на наградите EUmies Awards е да се открият и популяризират архитектурни проекти, асоцииращи се с павилиона на Мис ван дер Рое в Барселона, чийто новаторски характер оказва решаващо значение за развитието на съвременната архитектура. EUmies Awards разкриват постиженията на европейските архитекти в разработването на нови концепции и технологии и дават възможност на гражданите и институциите да разберат значението на архитектурата за изграждането на устойчиви градове и общности, в които връзката между качеството на живот и качеството на околната среда е ключов приоритет. EUmies Awards се превръща в платформа за разработване и прилагане на устойчиви архитектурни практики, които свеждат до минимум отрицателното въздействие на строителството върху околната среда и насърчават социалните, културните и икономическите ползи от устойчивия растеж.