Новини

dsc-0152_678x410_crop_478b24840a
20.04.2018 12:30
Новини

Проф. Ивайло Търнев е отличен с медицински „Оскар“

Престижното отличие се връчва за цялостния му принос в областта на неврологията, неврогенетиката и общественото здравеопазване

Проф. Ивайло Търнев, член на Настоятелството на Нов български университет, дългогодишен преподавател в департамент „Когнитивна наука и психология“, е носител на награда за цялостен принос в медицината. Той е началник на Клиниката по нервни болести на Александровска болница, водещ специалист в лечението на редки болести не само у нас, но и в чужбина. Повече от 25 години е посветил на диагностиката, профилактиката, лечението и рехабилитацията на редки болести в съвместна работа с изтъкнати български и чуждестранни учени.

 

Проф. Търнев, заедно със своя екип, идентифицира и провежда клинико-генетично проучване за първи път в света на дванадесет нови наследствени заболявания. Научният и изследователският интерес на проф. Търнев е подчинен на здравето на хората от малцинствените общности, на борбата да бъде изработена стройна и приложима система за превенция по отношение на социално значимите и наследствените заболявания сред социално изолираните групи. Въвежда българския модел на здравните медиатори в Македония, Сърбия и Словакия. Разработва и реализира и редица профилактични програми. Председател е на българските дружества по невромускулни заболявания и за борба срещу епилепсията, както и на фондация „Здравни проблеми на малцинствата“. Член е на управителните съвети на Българското дружество по неврология, на Изпълнителното бюро на фондация „Невронауки и поведение“, на Националната мрежа на здравните медиатори, на Националния съвет по етнически и интеграционни въпроси към Министерски съвет, на Националния консултативен съвет по редки болести към Министерство на здравеопазването, на Световното дружество по невромускулни заболявания. Представител е на България в Европейската лига за борба срещу епилепсията. Експерт е на Световната здравна организация в областта на ромското здравеопазване, на УНИЦЕФ, на UNDP. Член е на УС на Центъра за образователна интеграция на малцинствата към МОН. Експерт е на Националната мрежа за децата, консултант е на НЗОК. 

 

Проф. Търнев е специализирал неврогенетика в Оксфордския Университет „Джон Радклиф“, Великобритания и невромускулни заболявания в Института по миология „Антоан Бабински“, Париж. Канен е като лектор в Холандия, Германия, Австралия, Австрия, Белгия, Великобритания, Индия, Румъния, Македония, Турция. 

 

Откривателят на дванадесет нови редки болести ще получи престижното отличие на официална церемония за връчване на Годишните награди, отличаващи лекари, болници, клиники и екипи със значими постижения в областта на медицината, която ще се състои на 15 май от 20 ч. в хотел РREMIER BEST WESTERN София.