Новини

106342050-851216235287135-132623124400058877-n_678x410_crop_478b24840a
29.06.2020 08:58
Новини

Професор Пламен Дойнов, д.н. е новият ректор на Нов български университет

 

На 64-ото заседание на Настоятелството на Нов български университет, провело се на 15 юни 2020, по предложението за избор на Ректор на НБУ, Настоятелството се запозна с доклада на проф. д-р Екатерина Михайлова, председател на Разширения академичен съвет на НБУ. Настоятелството избра проф. Пламен Дойнов, д.н. за Ректор на НБУ.

Обръщение на професор Пламен Бочков към Академичния съвет на Нов български университет:

Уважаеми членове на Академичния съвет,

Обръщам се към Вас с искрена благодарност за стореното през последните четири години като членове на Академичния съвет на Нов български университет. През този период взехме решения с различна степен на трудност и много различни като тематика и обхват, но всички те бяха насочени към една цел – да утвърдим нашия университет като лидер и новатор в българското висше образование. Не казвам това от куртоазия или в контекста на някакъв ритуал на смяна на управлението. Казвам го с ясното съзнание, че за всеки от Вас този период е бил важен и изпълнен с отговорност много повече, отколкото с мисълта за престиж и лично признание.

Утвърждаването на проекта за нов факултет по дентална медицина, сключването на споразумението с университета в Шефилд, началото на системата за тюторство и промените в системата за качество, обсъждането на изследователската дейност, разкриването на нови звена и акредитацията на нови професионални направления са само част от темите, по които Академичният съвет работи през последните години. Израз на оценката за тази работа са получената институционална акредитация за максимален срок и външната акредитация по ИСО 9000-2015. Благодаря особено на колегите, които бяха активни в работата на съвета, критични в изказванията си и ангажирани с взетите решения. Без Вашата настойчивост и постоянство университетът ни нямаше да се справя така успешно с предизвикателства като намаляващия брой кандидат-студенти до 2016 г., незаписването на студентите, спадащата публикационна активност и пр. Нещо повече, заедно успяхме до момента да решим и последното от тях – епидемията от Covid-19 и преминаването към електронно обучение.


Пожелавам Ви да сте здрави, да бъдете все така силно свързани с каузата на Нов български университет и да продължите с успех своята академична, административна и обществена дейност.


юни 2020 г.

проф. д-р Пламен Бочков,
Ректор на Нов български университет