Новини

pr1_678x410_crop_478b24840a pr3_678x410_crop_478b24840a pr2_678x410_crop_478b24840a pr4_678x410_crop_478b24840a pr5_678x410_crop_478b24840a pr6_678x410_crop_478b24840a
19.05.2017 11:44
Новини

Първа и втора награда за студенти по ПР в НБУ

Студентите на НБУ Петя Петкова и Стефани Илиева са носители на наградата в специална конкурсна категория „PR на студентски проект“ на годишните награди PR ПРИЗ 2017 на Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО). Петя Петкова е студент в МП „Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи“, а Стефани Илиева в БП „Връзки с обществеността“. Проектът им „Живо чудо“ е разработен в рамките на курс „Тактики за връзки с обществеността“ с преподавател гл. ас. д-р Евелина Христова.

Второто място в категорията също е за проект на НБУ – Людмила Костова и Грета Аврамова представиха ПР кампания за разработване на ARTSCAPE ROOM. Двете млади дами са студенти в БП „Връзки с обществеността“, проектът им също е разработен в рамките на курс „Тактики за връзки с обществеността“.

Трето място в категорията е за проект на студенти от ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“.

ПР ПРИЗ е конкурс с 16-годишна история - през 2001 г. се провежда първият конкурс PR 2000. От 2003 година конкурсът се провежда под името PR Приз.

74 проекта се състезаваха в 13 категории в PR ПРИЗ 2017.

Алкомет, Аруна ПР, Аурубис България, Би Би Ди О Груп, Би плюс Ред Ейджънси, Джуниър Ачийвмънт, Ей Ем Ай Комюникейшън, ЕКОПАК България, Интелдей Солушънс, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Мобилтел, НАП, Народен театър „Иван Вазов“, Ню момент Ню Айдиас, О три ПР, ОББ, Огилви, Ол Ченълс Комюникейшън, Пощенска банка, Публисис, Сименс, Солвей Соди, СпортЛаб, ТриКон, Уникредит Булбанк, Фесто производство, Фондация Арт Проджектс, Фондация „Credo Bonum“, Хайп Комюникейшън, Холидей Хироус, Чаптър 4, ЧЕЗ и проекти на студенти от ФЖМК на СУ и НБУ са участниците в седемнадесетото издание на най-дългогодишния конкурс в сферата на връзки с обществеността PR Приз 2017.

Тази година проектите бяха оценявани от жури в състав – Мануела Тотева – председател на журито; доц. Теодора Петрова – декан на ФЖМК и представител на Българската академична асоциация по комуникации; Катя Димитрова – председател на БАПРА и основател и собственик на агенция Интеримидж; Георги Кузмов – главен секретар на рекламния фестивал Mediamixx; гл. ас. д-р Фани Мадрашка – преподавател по комуникации във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“; Надя Маринова – главен редактор и управляващ мениджър на b2b media; Гергана Иванова – собственик на рекламна агенция The Smarts; Дарина Георгиева – изпълнителен директор на Българска мрежа на Глобалния договор на ООН.


Снимки: Агенция Булфото и Evgeni Dimitrov