Новини

sbs00_678x410_crop_478b24840a dsc-0021_678x410_crop_478b24840a bs10_678x410_crop_478b24840a bs15_678x410_crop_478b24840a sbs01_678x410_crop_478b24840a sbs02_678x410_crop_478b24840a sbs04_678x410_crop_478b24840a sbs05_678x410_crop_478b24840a sbs06_678x410_crop_478b24840a sbs07_678x410_crop_478b24840a sbs08_678x410_crop_478b24840a sbs09_678x410_crop_478b24840a sbs11_678x410_crop_478b24840a sbs12_678x410_crop_478b24840a sbs13_678x410_crop_478b24840a sbs16_678x410_crop_478b24840a
01.07.2019 14:47
Новини

С лекция на Росен Плевнелиев (Президент на Р България, 2012-2017 г.) завърши лятното издание на Софийското бизнес училище 2019

Тема на осмото издание беше „Глобални и финансови рискове и тяхното управление“

Осмото поредно Лятно издание на Софийското бизнес училище – съвместна инициатива на Нов български университет и „Реформ Юнион Клуб“, се проведе на 28-30 юни 2019 г. в НБУ и бе официално закрито от Росен Плевнелиев, Президент на Република България 2012 – 2017 г.

В рамките на три дни студенти, докторанти и представители на бизнеса се впуснаха в дискусии, обменяха идеи и създадоха нови професионални познанства. И тази година Софийското бизнес училище предложи на участниците си систематичен цикъл от лекции на изтъкнати професори и корпоративни лидери, които дискутираха теми за различните финансови и икономически рискове, техния анализ и ефективно управление. Тази година участие в Софийското бизнес училище взеха и проф. Антони Славински – Председател на Настоятелството на Нов български университет и доц. д-р Васил Гарнизов – член на Председателския съвет и на Настоятелството на НБУ.

На икономическия форум бяха засегнати теми, касаещи Азия и глобалният растеж, тенденциите в съвременната парична политика и същността на глобалната парична система, включително ролята на централната банка и правителството, международната парична и финансова структура, дълговата криза в Европа, нейната динамика и реалистични сценарии за развитието на Европейския съюз и еврозоната и др.
На заключителната лекция, освен съществуващите световни, европейски и регионални политически казуси, президентът коментира бъдещето на Европейския съюз, САЩ и Китай, като обърна специално внимание на напрежението в търговските взаимоотношения между САЩ и Китай напоследък.

Росен Плевнелиев постави фокус най-вече върху необходимостта от далновидност, премереност и воля, вкл. и политическа воля, в стремежа към избягване на военни конфликти между политическите и икономическите лидери в глобален мащаб. Президентът също подчерта, че прогресът и просперитет във всяка една страна може да се постигне чрез дългосрочно стратегическо планиране подобно на Китай. Наблегна, че успешните Лидери са всъщност тези, които умеят добре да планират и да осъществяват плановете и намеренията си.

 Росен Плевнелиев сърдечно благодари на Нов български университет и конкретно на Училището за професионално и продължаващо обучение към НБУ, като основен партньор и съорганизатор на инициативата Софийско бизнес училище, за проактивността и за готовността да поставя на дневен ред актуални за обществото и икономиката тематики, както и за потенциала си да обучава и развива Лидери – тези поколения, на които тепърва предстои да инициират и правят глобални промени за по-добър и мирен свят.

Г-н Плевнелиев поощри участниците на Софийското бизнес училище да продължават да се развиват в професионален и личен план, тъй като те олицетворяват българския научен, икономически, политически и социален прогрес, като пожела на организаторите на икономическия форум да се развиват и продължават занапред форма̀та си в Нов български университет, като трибуна на това начинание за новите Лидери!

 Нов български университет и в частност Училището за професионално и продължаващо обучение, изключително благодари на президента Р. Плевнелиев за неговото участие и топли думи към участниците в поредното издание на Софийско бизнес училище. Събитието приключи с коктейл и неформален разговор с г-н Плевнелиев.