facebook

Новини

dsc-0326_678x410_crop_478b24840a
01.12.2022 09:38
Новини

„Социалният университет“ - грижа за интеграцията и обучението на студенти със специални потребности

Активното включване на хора със специални потребности във висшето образование е във фокуса на работата на преподавателите и ръководството на университета още от неговото създаване. На 25 ноември в Университетски театър се проведе научна конференция „Социалният университет“, част от цикъла събития „Университет на промяната“, посветен на 30-годишнината от създаването на НБУ.

Събитието срещна преподаватели от департамент „Здравеопазване и социална работа“, възпитаници на НБУ със СОП, представители на местната власт и неправителствени организации.

Целта беше да се обменят добри практики за интеграцията на младите хора със специални образователни потребности чрез специални програми, осигуряване на достъп, специална подкрепа и възможности за обучение, социализация и реализация.

Конференцията започна с академично обръщение от проф. Виолета Боянова, д.м., основател на БП „Логопедия“ и МП „Езикова и речева патология“ в НБУ. Проф. Боянова е дългогодишен ръководител на департамент „Здравеопазване и социална работа”. Създател на Центъра за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в НБУ.

 

 

 

 

В рамките на конференцията бяха представени проекти и специализирани технологии и средства за подпомагане на обучението на студенти с двигателни нарушения, дислексия на развитието, обучителни трудности, сензорни нарушения, други затруднения свързани със специални образователни потребности.

Темата „Социалният университет с фокус върху потенциалните способности на индивида и възможностите за личностно развитие“ беше представена от доц. д-р Екатерина Тодорова, ръководител на Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности.

 

 

 

 

Вече трета учебна година Центърът работи активно за подпомагане на студентите със СОП във всички аспекти от академичния живот – обучение и оценяване, административно обслужване, участие в културния живот на университета. Грижи се, както за тяхното адаптиране, така и за адаптирането на академичната, нормативната и материалната среда на НБУ към тях.

В своята презентация доц. Тодорова акцентира върху нуждата от промяна в обществените нагласи за приемане на „различността“, както и върху ограничения достъп на ученици със СОП до висшите училища в България. Като добри практики тя посочи различните инициативи на университета за включване на младежи със специални образователни потребности в програми и проекти, както и връзката с успешно реализирани алумни с различни затруднения. Пред аудиторията в Университетски театър доц. Тодорова представи и средствата за допълваща и алтернативна комуникация, които подпомагат социализацията и обучението на студенти с двигателни проблеми. От 2022 година за нуждите на двигателно ограничените си студенти, Центърът за подкрепа в НБУ разполага с устройство за контрол с поглед, което позволява управление с движение на очите на таблет, лаптоп, настолен компютър и работа с Windows.

Със своята история от Франция, където се лекува, се включи Георги Яков - студент в бакалавърска програма „Реклама“. След инцидент Георги е обездвижен напълно, но благодарение на подкрепата и помощта на цялата университетска общност, той продължава своето образование в НБУ.

 

 

В рамките на научната конференция беше представена и програмата за обучение по български жестов език, в партньорство със Съюза на глухите в България. С цел по-добрата комуникация и създаване на достъпна среда за академично развитие на глухи и слабочуващи студенти, десетки служители и преподаватели на университета са преминали през програмата, а интересът към жестовия език се увеличава.

Водещите на обученията Росица Караджова и Силвана Павлова благодариха за интереса на университетската общност към курсовете по български жестов език и за подкрепата за обновяване на младежкото пространство на Съюза на глухите с проекта „Оставете вашите ръце“, в който се включиха студенти и преподаватели от департамент „Изящни изкуства“.

Росица Караджова не чува, но това не й пречи да се дипломира в департамент „Театър“ на НБУ и да участва в различни сценични прояви. Тя е лектор и консултант по български жестов език и международен жест. Управлява различни проекти в областта на изкуството, културата и медиите. Росица е председател на Младежката организация към Съюза на глухите в България (MОСГБ).

 

 

Като част от глухо семейство, Силвана Павлова е съпричастна с всички етапи на развитие на глухите хора – с техните предизвикателства и успехи. Познава в дълбочина социокултурната глуха среда. Работи като професионален жестов преводач от 15 години, категория А, защитила е всички степени за обучение по жестов език и е преминала през валидиране на знания, умения и компетенции в професията, а практически е преводач от и на жестов език цял живот.

Специално място на конференцията беше отделено за представяне на Системата за тюторство, в която през последните няколко години участват стотици възпитаници на университета. Целта й е да развива контактите и партньорството между студентите и преподавателите и да подпомага академичния живот на студентите във всички аспекти на тяхното следване и припознаването им с университетската среда.

В събитието участва и общинският съветник от Столична община Анна Стойкова, която представи последните промени в градската среда с цел адаптирането й към нуждите на хората с различни затруднения.

Научната конференция „Социалният университет“ приключи с благотворително представление на танцово - музикален спектакъл „Луната е на всички“ с участието на деца и младежи от фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието“.

 

Организатор на конференцията е департамент „Здравеопазване и социална работа“.