facebook

Новини

nms1_678x410_crop_478b24840a
22.12.2017 13:00
Новини

Студенти от НБУ проведоха теренни изследвания и практически занятия на тема „Оцеляване във враждебна среда и тактически действия при високорискови операции“

От 14 ноември до 12 декември 2017 г. студентите, обучаващи се в бакалавърските и магистърските програми на департамент „Национална и международна сигурност“, проведоха серия от теренните изследвания в спортен комплекс „THE GYM“ и учебния център на СЕКЮРИТИ АЛФА ГРУПА БЪЛГАРИЯ.

По време на теренните изследвания, в които взеха участие 43-ма студенти, бяха проведени пет практически занятия, подпомагащи обучението на студентите по прилагането на различни законосъобразни и целесъобразни действия по самозащита от нестандартни средства за нападения и асиметрични заплахи.
Програмата на теренните изследвания обединява професионалните тренировки с научно-изследователските методи, стимулиращи умението за идентифициране, формулиране и решаване на проблемите, оформящи специалисти, които да могат да посрещнат предизвикателствата на живота с аналитично мислене и подход.

В теренното изследване и практическите занятия взеха участие и инструктори от Международен институт по бойни изкуства и специални тактики.

Ръководител на теренното изследване беше проф. д-р Ненко Дойков – директор на Лаборатория за специализирани изследвания на рисковете и сигурността, департамент „Национална и международна сигурност“ на Нов български университет .