Новини

hkas4612_678x410_crop_478b24840a hkas4637_678x410_crop_478b24840a hkas4633_678x410_crop_478b24840a hkas4641_678x410_crop_478b24840a hkas4603_678x410_crop_478b24840a
04.04.2017 16:10
Новини

Студенти от Нов български университет се включиха в правописен маратон „Бъди грамотен“

Представители на три университета участваха в националната кампания

Отборът на студентите от Нов български университет се представи отлично при решаването на поставените задачите по време на Националната кампания, поощряваща правилното писане и стимулираща интереса към българския език, провела се в БТА на 4. април.

 

Превърналата се в традиционна инициатива „Бъди грамотен“ и тази година започна със студентски правописен маратон. За осми пореден път бъдещи журналисти, филолози и специалисти по масови комуникации от три университета (НБУ, УНСС и СУ) се включиха в отборното решаване на правописни задачи.

 

Г-жа Евелина Гечева, домакинът от „Академика“, посрещна гостите и им разясни регламента за провеждане на теста като подчерта, че „това не е състезание, чиято цел е излъчването на победител“. Тя акцентира върху философията на „Бъди грамотен“, която е насочена изцяло към насърчаване на правилното писане на български език.

 

Организаторите бяха подготвили тест с петнадесет въпроса, разпределени по пет за всеки екип. Освен това всеки отбор предварително бе съставил правописни задачи за колегите си от другите университети. След тестовата част на събитието присъстващите се включиха в кратка дискусия, по време на която бяха анализирани най-често допусканите грешки при боравенето с езика и начините за тяхното ефективно отстраняване.

 

 

Студентите от Нов български университет бяха придружени от доц. д-р Борислав Георгиев, преподавател от департамент „Нова българистика“, доктор по съвременен български език с дългогодишен професионален опит в Института за български език при БАН - Секция за съвременен български език. Той не скри задоволството си от факта, че според личните му наблюдения „студентите от НБУ не се вписват в статистиката за повишаваща се неграмотност сред младите хора“. Доц. Георгиев запозна аудиторията с политиката на Университета, според която всички студенти, без значение от програмата, в която се обучават, изучават по 60 часа български език като общообразователен курс.

 

Гл. ас. д-р Евелина Христова, преподавател от департамент „Масови комуникации“ на НБУ, поздрави студентите за включването им в инициативата и сподели, че изграждането на „грамотността е дълъг процес, който се влияе от различни фактори, най-значимите от които са учителите, семейството и университетските преподаватели“. Тя призова към следене на езика, използван в социалните медии, към фокусиране върху грешките, както и към тяхното поправяне.

 

Ас. Георги Цонев, преподавател от департамент „Нова българистика“, също придружаваше екипа от Нов български университет. В подкрепа на тезата на доц. Георгиев той акцентира върху един от основните постулати, върху които департаментът, в който преподава той,  функционира – „всеки има правото на бъде грамотен“. Ас. Цонев сподели с присъстващите основната разлика между обучението по български език в НБУ и в останалите университети като разясни термина „функционална грамотност“ – умение, което гъвкавата социална среда изисква от членовете на обществото.

 

Всички участници получиха награди за отличното си представяне – книги от издателство „Лист“, билети за представления в театър „Възраждане“, театър 199 „Валентин Стойчев“ и Музикалния театър.

 

Националната кампания „Бъди грамотен“ се организира от Академика БГ от 2009 г., а Нов български университет е неин партньор от самото й начало. Целта на инициативата е да се поощри правилното писане и да се стимулира интереса към българския език. Реализирани са 150 прояви с над 40 000 участници от всички възрасти.

 

 

 

 

 

 

Текст: отдел "Информационна дейност"

Снимки: Христо Касабов, БТА