facebook

Новини

123_678x410_crop_478b24840a
07.07.2023 10:48
Новини

Студенти от различни програми се включиха в Студентския правен форум

На 12 юни 2023 г. в Нов български университет се проведе първото издание на Студентски правен форум. В участваха 20 студента от различни бакалавърски и магистърски програми. Участниците представиха своите изследователски проекти по правни въпроси, разработени в курсовете OOOK225 Право, SECB024 Наказателно право и процес и LAWN809 Международно наказателно право и Кръжока по наказателно право. Студентският правен форум даде възможност за изява на студенти, които демонстрираха своите знания и дискутираха актуални правни въпроси.

 

 

Участниците бяха наградени от жури в състав: проф. д-р Екатерина Михайлова, департамент „Право“, гл. ас. д-р Георги Гочев, декан на Факултета по базово образование на НБУ гл. ас. д-р Христо Чукурлиев, директор Централната университетска администрация на НБУ.

 

Първа награда беше връчена на двама участници: Йоана Захариева и Георги Арсов. Втора награда грабна Дара Сапунджиева, а третата си поделиха трима студенти: Весела Бакърджиева, Цветелина Петрова и Ангел Йорданов.

 

Студентският правен форум беше осъществен в рамките на проект с ръководител доц. д-р Ралица Костадинова и беше финансиран от фонд „Учебни програми“ на Факултета за базово образование.