facebook

Новини

tf-fair-color1_678x410_crop_478b24840a
03.05.2022 14:49
Новини

Студенти от специалност „Управление на бизнеса и предприемачеството“ с участие в Третия международен панаир на учебно-тренировъчните фирми от България - ОНЛАЙН ТФ ФЕСТ 2022 „Млад предприемач“

В периода 27 – 29.04.2022 г. се проведе Третият международен панаир на учебно-тренировъчните фирми от България – ОНЛАЙН ТФ ФЕСТ 2022 „Млад предприемач“, организиран от Център на учебно-тренировъчните фирми към МОН (ЦУТФ) на Република България, с подкрепата на Световната мрежа на учебно-тренировъчните фирми (World Network Practice Enterprises – WNPE). В него взеха участие около 4000 ученици и студенти от България, Словения, Хърватия, САЩ, Испания, Чехия и Китай, разпределени в 90 броя учебни предприятия.


Нов български университет (за поредна година) е първи и единствен от системата на висшето образование в страната, който участва и в този форум с повече от една учебно-тренировъчна фирма, с различни предмети на дейност.

Учебно-тренировъчните фирми на НБУ са създадени в рамките на УПИЗ „Учебно-тренировъчна фирма“, с директор доц. д-р инж. Кирил Радев. Те са членове и са сертифицирани по системите за управление на качеството на Световната мрежа на учебно-тренировъчните фирми (World Network Practice Enterprises – WNPE).

В ОНЛАЙН ТФ ФЕСТ 2022 „Млад предприемач“ участие взеха десет студента от специалност „Управление на бизнеса и предприемачеството“ към департамент „Администрация и управление“ на НБУ, разпределени в две учебно-тренировъчни фирми:

1. „Мебели дизайн“ ООД (Владимир Илиянов Игнатов, Васко Кирилов Спасов, Илина Ивалинова Цолова, Божана Цветанова Ленкова и Мария Антонова Йорданова).
2. „Глобал Тур Транс“ ООД (Георги Генов Мишев, Радко Евгениев Стефанов, Илиян Миленов Донев, Симеон Владимиров Владимиров и Рафаел Евгениев Бенбасат).

В ситуацията на постепенно излизане от бариерите на епидемиологичната обстановка в страната, ръководителите на фирмите (доц. д-р инж. Кирил Радев, гл. ас. д-р Мария Иванова и доц. д-р Теодора Ризова) и студентите, успяха да организират и осъществят своевременно изработването на необходимите за участие в конкурсите и дейността на ОНЛАЙН ТФ ФЕСТ 2022 „Млад предприемач“:

• рекламни материали;
• презентации;
• уеб сайтове;
• онлайн магазини;
• договори и информация за артикулите, и др.


Това позволи на учебно-тренировъчните фирми от Нов български университет в рамките на форума да осъществят множество търговски сделки и да вземат участие в голяма част от обявените международни конкурси.

Представянето на учебно-тренировъчните фирми от Нов български университет в ОНЛАЙН ТФ ФЕСТ 2022 „Млад предприемач“ беше оценено високо от компетентното жури на форума, като в конкурса „Най-добри рекламни материали“ УТФ „Мебели дизайн“ завоюва престижното второ място.
Преподавателският състав и студентите изразяват своята благодарност към организаторите на ОНЛАЙН ТФ ФЕСТ 2022 „Млад предприемач“!


доц. д-р инж. Кирил Радев
(Директор УПИЗ „Учебно-тренировъчна фирма“)