facebook

Новини

fig-1_678x410_crop_478b24840a
24.04.2023 15:59
Новини

Студенти срещат ментори от бизнеса в "HR: Rush for Practice" at NBU

68 студенти, 34 екипа, 5 екипа с изключителни постижения, 9 предложения за стаж и работа към 18 студенти. Това е равносметката от заключителната среща на инициативата "HR: Rush for Practice" at NBU (втора част), която даде старт на уникално състезание и възможност на студенти от различни програми да работят с ментори от света на бизнеса.

 

Обобщените резултати от инициативата показват:

 

* 68 студенти в 34 екипа стартираха дейности по учебен проект „Набиране и подбор на таланти“ ;

* 12 компании, участваха активно в инициативата "HR: Rush for Practice" at NBU;

* 27 активни екипа завършили успешно проекта - участваха в предварителен подбор и оценка на кандидати за 27 реални позиции;

* 400 кандидати за всички позиции намерени и оценени от студентските екипи

* проведени 70 интервюта за подбор;

* наети от фирмите 3-ма, веднага след предварителния подбор проведен от студентите;

* 40 кандидати за работа оценени от студентите като подходящи за съответната длъжност продължават в следващия етап от процеса на подбор;

* 9 предложения за стаж и работа към студентските екипи от компаниите, с които са работили по учебния проект, т.е. 9 екипа от 27 общо са впечатлили компаниите Кока Кола, Фикосота,  Пощенска банк, GOPET TRANS и АДРЕС Недвижими имоти АД;
* 9 награди за изключителни постижения от МаркетСтар - безплатни лицензи за обучение  https://salespro.bg/, а за всички останали студенти, взели активно участие в инициативата – наградата е обучение в търговски умения на стойност 99 лв. Нещо повече, при успешно завършване на обучението студентите получават възможност за работа.

 

Благодарение на упоритостта и отдадеността към идеята на Цветелин Николов (Co-Founder в стартъп компания Pleggi LTD), доц. д-р Мария Ал. Иванова (ръководител на проекта по реализиране на инициативата, преподавател на участващите студенти) и гл. ас. д-р Мариана Димитрова (преподавател в бакалавърски и магистърски курсове по Управление на човешките ресурси), резултатите от инициативата вече са факт. В основата и е съвместната работа на екипи от студенти, бизнес представители, ментори и университетски преподаватели, в рамките на един месец.

Организациите приели предизвикателството да работят съвместно със студенти по учебен проект са Кауфланд България, Самекс ЕООД с KFC и NORDSEE България, Пощенска банка, Фикосота, МаркетСтар (Global Sales Outsourcing), Your people solution, GOPET TRANS, Pontica Solutions, Coca-Cola HBC, HRS Bulgaria, АДРЕС Недвижими имоти АД и WÜRTH България.

 

 

В инициативата активно участие взеха студенти от бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачеството“, „Психология“ и „Психология на английски език“, от магистърски програми „Управление и развитие на човешките ресурси“, „Мениджмънт за организационно съвършенство“ и „Бизнес администрация“ (в редовна и дистанционна форма на обучение)  на департамент „Администрация и управление“.

Доц. д-р Илия Кожухаров - декан на бакалавърски факултет на НБУ, г-жа Детелина Смилкова, председател на Управителния съвет на Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и г-жа Полина Господинова-Георгиева - изпълнителен директор на БАУХ, приветстваха присъстващите студенти приели предизвикателството да работят по нестандартен учебен проект и да постигнат образователните цели.

Инициативата "HR: RUSH FOR PRACTICE" AT NBU е среда, в която теорията среща практиката, където знанията намират приложение в реалните предизвикателства на HR функцията по подбор и оценка чрез иновативен софтуер.  Инициативата включва: учене чрез открит диалог между бизнес, студенти и наука; промяна към нов, съвременен стил на учене и саморазвитие. Тази промяна е етап от обучението в НБУ, който студентите, предприемат с решението си да се включат в процесите на предварителен подбор и оценка на професионалната компетентност на кандидатите за работа от поколения Y и Z за 32 реални позиции предложени от 12 фирми. С участието си в този учебен проект, студентите направиха сериозна крачка напред в подготовката си за ефективно управление на хора и професионалното си развитие.

Студентите получиха екипно учебно задание, което ги поставя в условията на учебна симулация много близка до реалните процеси по предварителен подбор на кандидати за реални свободни позиции, използвайки съвременни уеб базирани социални мрежи, технологии и компютърна игровизация.

В продължение на един месец, студентите работиха в екипи по двама; запознаха се с практиките на реални бизнес организации, направиха оценка на кандидатите с помощта на психометрични подходи, представени от Pleggi под формата на игрови модели. В процеса на подбор получиха съветите на ментора Цветелин Николов, Co-Founder and Business Development в стартъп компания Pleggi LTD.

Чрез практически ориентирания проект студентите развиха умения за:

 • работа със специфични софтуерни продукти:
  • Pleggi (инструмент за предварителен подбор на кадри) - професионално дигитално HR решение за оценка на потенциала на кандидатите за работа от поколения Y и Z,
  • Canva (инструмент за създаване на графични представяния),
  • Bitly (инструмент за управление на линкове);
 • делова кореспонденция и бизнес комуникация чрез имейл с професионалисти от бизнеса;
 • създаване на професионален профил и ефективно общуване в социалните мрежи Facebook и LinkedIn;
 • създаване на качествено съдържание в социалните мрежи Facebook и LinkedIn отчитайки тънкостите за публикуване във всяка една от мрежите;
 • личностно представяне като професионалист и успешно презентиране на отворената позиция и организацията, която я предлага;
 • водене на преговори;
 • систематизиране и анализ на данни,
 • извеждане на изводи и даване на практически приложими препоръки, или насоки базирани на факти и данни.

НАГРАДИ

Студентските екипи се състезаваха помежду си. Най- висока оценка от работодател, ментор и преподавател получиха екип Константин Сарафски и Симона Юриева Динева, екип Александра Влахова и Ирина Кирилова, екип Николай Ников и Антония Хаджийска, екип Стиляна Въргова и Мария-Магдалена Йовчева и самостоятелното представяне на Александра Мирославова Михайлова. Тези екипи получиха голямата награда на МаркетСтар - безплатни лицензи за обучение.
Работодателите връчиха награди на всички студенти, от които са останали доволни при съвместната им работа, а МаркетСтар ги възнагради със специална дискаунт от 86% за обучения в търговски умения.

Отправени предложения за работа от  Coca-Cola HBC към два от екипите, с които са работили от общо пет; от Фикосота към два от екипите от общо четири екипа; Пощенска банка към три екипа от общо пет, от GOPET TRANS към един от обща два екипа, от АДРЕС Недвижими имоти АД ъм един от обща два екипа.

Най - голямата полза за студентите не е високата оценка в студентската книжка, която ще получат за труда си, а придобитите знания, развитите умения, натрупаният опит, които осигуряват конкурентно предимство на всеки студент при реализацията му на пазара на труда или при инициирането на собствен бизнес.

Посланието на работодателите към студентите от поколение Y и Z е „Бъдете все така креативни, инициативни и амбициозни, но довършвайте до край всяка започната задача.“