facebook

Новини

cccc-1_678x410_crop_478b24840a
30.05.2016 13:35
Новини

Студентът Ивайло Коцев от МП „Културен туризъм” на НБУ спечили Първа награда в Националния студентски конкурс 2016 за най-добра разработка на туристическа тематикаЗа втора поредна година студент от НБУ печели първото място в Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика на Международното изложение „Културен туризъм 2016” – Велико Търново. Конкурсът се обявява всяка година на единствения специализиран форум за културен туризъм у нас, организиран със съдействието на Министерство на туризма, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Асоциация на българските туроператори и туристически агенции (АБТТА) и Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов”. Домакин на форума е Община Велико Търново.

Разработката на Ивайло Коцев от Магистърска програма „Културен туризъм” на департамент „Антропология” на тема: „Размишления над едно туристическо лого”, е резултат от работата му в курса „Реклама и връзки с обществеността” с ментор доц. д-р Соня Алексиева.

Втора награда в четвъртото издание на конкурс получи разработката „Анализ на туристически пазар Германия от гледната точка на българска туристическа фирма” на Васко Георгиев, Божана Цветкова и Мартин Андреев от СУ „Св. Кл. Охридски” - Геолого-географски факултет, специалност „Туризъм”. Трета награда е присъдена за разработката „Влажните зони в България и туристическото им използване” на Петя Иванова от Международно висше бизнес училище-Ботевград, Бакалавърска програма - специалност „Туризъм”.

Тази година в конкурса бяха представени 13 разработки на студенти от шест университета. Жури с председател проф. Мария Воденска и членове: проф. Иван Марков и доц. Соня Алексиева, обяви имената на победителите, които заедно с грамотите си получават и предметни награди.

Всяка година от обявяването на конкурса до четвъртото му издание, студенти от НБУ се класират на първите три места – с отличните си разработки до днес бяха наградени Ива Ламбова, Цветелина Чорбаджийска, Сергей Кирчев от БП Туризъм.