Новини

4_678x410_crop_478b24840a 3_678x410_crop_478b24840a 2_678x410_crop_478b24840a 1_678x410_crop_478b24840a
17.11.2016 14:20
Новини

Съвместно сътрудничество между НБУ и световноизвестна верига хотели

Пред студенти от програма „Туризъм“ бяха представени възможности за кариерно развитие и провеждане на стажове

Център за кариерно развитие и обучителни ресурси, департамент „Администрация и управление“, секция „Туризъм“, и Кемпински хотел Гранд арена Банско организираха съвместно събитие с цел представяне на възможности за стаж в областта на туризма. Инициатор на срещата бе г-жа Катя Колчаганова, директор „Човешки ресурси“ в хотела. Тя е и ALUMNI на Нов български университет, където с удоволствие се връща, за да съдейства за осъществяването на тази важна разяснителна стъпка от кариерното развитие на бъдещите професионалисти.

 

НБУ посрещна нея и г-н Карстен Зойберт, генерален мениджър на хотела, който подели интересни варианти за работа, подходящи за студенти, обучаващи се в програма „Туризъм“. Модератори на събитието бяха доц. д-р Ирена Емилова, директор на Програмен съвет и преподавател от департамент „Бизнес администрация“ и ас. д-р Маргарита Мишева, преподавател от департамент „Бизнес администрация“. Големият интерес към инициативата бе доказателство за неговата значимост. Ентусиазмът на присъстващите се прояви най-ясно по време на заключителната част от представянето, когато те получиха възможност да зададат въпросите, които ги вълнуват, относно професионалното им развитие в сферата.

 

Атрактивното и динамично представяне на г-н Карстен Зойберт съдържаше детайлна информация за историческото развитие на ръководения от него обект, вплитащо в себе си международния опит и креативните подходи, прилагани в цялата верига. Материалната база и условията на труд, които тя предлага, впечатлиха студентите, които разгледаха снимки на хотели от целия свят и се запознаха с иновативните методи, съпътстващи политиката на организацията.

 

Предстоящият зимен сезон, който ще продължи чак до средата на м. април,  е една от основните предпоставки за организиране на събитието точно през м. ноември. Очакванията на бизнеса са насочени към повишаване на интереса и значително нарастване на броя туристи в гр. Банско, затова хотелските вериги предприемат превантивни действия за привличане на  допълнителна работна ръка. По време на представянето стана ясно, че свободните позиции са на различни нива, като някои от тях са ръководни постове. Г-н Зойберт подчерта предимствата на работата в международно призната организация с дългогодишен опит, която „не е типичен хотел, в който хората си стоят по стаите, защото държим на храната, обслужването… на цялостното преживяване“. Вдъхновяващите снимки на хотелите от веригата, разположени на три континента, завладяха вниманието на студентите, чието образование е най-важното изискване от страна на работодателя за заемане на позиция в хотела. Основното търсене е насочено към „хора с визия и мотивация, даващи идеи за развитието на структурата; хора, които не се страхуват от предизвикателствата. Такива, с каквито се гордее НБУ“, сподели г-н Зойберт. 

 

Освен данни за историческото развитие на веригата, свободните позиции, условията за заемането им, както и най-ефективните стъпки за кариерно развитие, генералният мениджър на хотела сподели свои възгледи за личностното израстване, пречупени през призмата на опита му. Той посъветва студентите: „Винаги мислете не за следващата стъпка, а за това, до което тя ще ви доведе“. Насърчи ги да бъдат последователни, целеустремени и да не се страхуват от предизвикателствата дори когато те им се струват непреодолими. Разказа им за собственото си кариерно развитие и за всички позиции, които е заемал, докато стигне до длъжността „Генерален директор“. Насърчи ги, че пред умеещите хора винаги има възможности. Най-важната стъпка е правилният избор от многобройните варианти. Г-н Зойберт сподели също, че според него „смяната на компании не е грешка, а опит и единственото условие е да не „горите мостовете“, когато се местите, защото никога не можете да сте сигурни докъде ще ви отведе пътят, по който сте поели“.

 

Той сподели радостта си от гостуването си в НБУ и от възможността да се срещне с млади хора, чиито профил е близък до този, който екипът му търси при подбора на служители.  Отдадени, креативни, намиращи решения, непознаващи граници, с кипяща мотивация и нестихващ устрем. Притежаващите тези качества са най-желаните хора, които желаят да включат в колектива си. Останалите изискания към кандидатите са „страст за работата, любов към хората, уважение, усет към детайла, упоритост, търпение“.

 

Представянето на възможностите за кариерно развитие и стажове завърши с многобройни въпроси от страна на студентите. Те живо се интересуваха от шанса, който съвместното сътрудничество между Нов български университет и световноизвестната верига хотели им предоставя като отправна точка на професионалното им израстване.

 

 

 

 

Текст и снимки: отдел "Информационна дейност"