facebook

Новини

archeology1_678x410_crop_478b24840a archeology2_678x410_crop_478b24840a archeology4_678x410_crop_478b24840a archeology3_678x410_crop_478b24840a
01.12.2015 16:27
Новини

Теренни археологически издирвания в района на Сърнена Средна гора


В периода 23.10-12.11.2015 г. се проведоха теренни археологически издирвания в района на Сърнена Средна гора с участието на студенти от бакалавърски програми „История и археология“, „Археология“, магистърска програма „Археологически изследвания“, преподаватели от департаменти „Археология“ и „Природни науки“ – гл. ас. д-р Богдан Атанасов, гл.ас. д-р Живко Узунов, доц. д-р Илиян Боянов, гл.ас. д-р Биляна Костова. Ръководител на теренните издирвания бе гл. ас. д-р Боян Думанов.

Проучванията се провеждат в рамките на проект „Център за локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати чрез методите на пространствения анализ и археометрията - SARCHUS-AIR“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката. Основните цели на проекта са реконструкция на промяната на селищните модели в поредица от исторически периоди, да бъдат възстановени отделни човешки местообитания в контекста на древната жизнена среда, а също така съдбата на древните пътища, свързващи Тракия с подбалканските полета и земите отвъд Хемус. Приносът на проекта се състои в комбинирането на различни по своя характер данни върху един комплекс, което предпоставя „многопластовост“ и би могло да бъде алтернатива на стандартното археологическо проучване. Подходът може да се използва и в зони, където недвижими археологически паметници са застрашени от разрушаване с цел по-ясно локализиране и първично, но максимално информативно характеризиране на структурите под риск.

Проектът SARCHUS-AIR е естествено продължение на интердисциплинарни изследвания, които департамент „Археология“ провежда повече от едно десетилетие, но с особена активност през последните години във взаимодействие с университети и научни институции от Великобритания, Германия, Румъния, Турция и САЩ. В неговата реализация участват преподаватели от състава на департамент „Археология“, реномирани български изследователи от други институти и британски археолози.

Важна част от научния колектив са студентите, които без да се плашат от капризите на времето, болките и несгодите покоряваха калета и градища; обхождаха гори и полета, крачеха по древни пътища и улавяха магията на планината.

По време на проведените през пролетта и есента на 2015 година кампании, бяха регистрирани над 100 нови археологически обекта от Праисторията до Възраждането.

 

Снимка 1 – автор: Боян Думанов
Снимка 2 – автор: Богдан Атанасов
Снимка 3 – автор: Чавдар Лалов
Снимка 4 – автор: Ивайло Янков