Новини

mf2_678x410_crop_478b24840a mf1_678x410_crop_478b24840a
28.05.2015 16:50
Новини

Участие на доц. Морис Фадел в международна конференция по британистика и американистика


В периода между 21 и 23 май 2015 г. в гр. Тимишоара, Румъния, се проведе 25-та международна конференция по британистика и американистика, организирана от West University of Timisoara. Екипът от участници бе широк. Той включваше учени не само от Европа и САЩ (както е обикновено при събития с такава тематика).

25-та конференция бе юбилейна за този традиционен научен форум. Разнообразните панели бяха свързани с историята и на английския език и английската и американската литератури, с въпроси на превода и културата, както и с преподаването на английски език като чужд. Докладът на доц. д-р Морис Фадел, преподавател в департамент „Нова българистика“ на НБУ, озаглавен „Криминална литература и религиозност“, бе посветен на криминалните разкази на класика на английската литература Гилбърт Кийт Честъртън. В него доц. Фадел се опита да оспори утвърдената представа за криминалната литература като продукт на модерността. Докладът на доц. Фадел предизвика оживена дискусия.

Представителят на НБУ имаше и друга роля на конференцията: той бе водещ на панел. Неговото участие в събитието естествено провокира и интерес към Нов български университет.

 

Участието на доц. Фадел в конференцията бе подкрепено от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството но НБУ.