Новини

23602270-10209941984017158-816394869-n_678x410_crop_478b24840a
21.11.2017 14:09
Новини

Участие на Франкофонски център за академични постижения на НБУ в регионална среща на Франкофонията за Централна и Източна Европа

Д-р Радосвета Кръстанова, ръководител на Франкофонски център за академични постижения в НБУ, и Михаел Михалев, сътрудник на Центъра, взеха участие в срещата на ръководителите на университетските франкофонски центрове в Централна и Източна Европа, която се състоя от 12 до 15 ноември 2017 г. в Букурещ, Румъния.

 

Срещата се проведе под патронажа на проф. Михай Симпеану, президент на Университетска агенция на Франкофонията (УАФ) и ректор на Университет по ветеринарна медицина и земеделие в Букурещ и проф. Мохамед Кетата, директор на Регионалното бюро на Агенцията за Централна и Източна Европа.

 

 

Проф. Симпеану и проф. Кетата изтъкнаха значението на мрежата от университетски франкофонски центрове в Централна и Източна Европа като средища на франкофонията, поддържащи и разпространяващи обучението по и на френски език, франкофонската култура и изследователската и проектна дейност на френски.

 

По време на събитието ръководителите представиха своята работа, екипите и партньорите си, както и постиженията на своите центрове.  Представителите на академичната франкофония разсъждаваха върху ролята и мястото на франкофонските центрове в рамките на университетите от региона, направиха анализ на публиката, която центровете привличат, и се спряха на стратегиите за постигане на институционална и финансова устойчивост. Акцент бе поставен върху бъдещето на университетските франкофонски центрове в новата логика за финансиране и развитие на Университетската агенция на Франкофнията.

 

 

Проф. Мохамед  Кетата отличи работата на Франкофонски център за академични постижения на НБУ, приноса му за създаване и поддържане на динамична франкофонска среда в университета, както и участието му в изграждане на мрежа от академични франкофонски центрове на национално ниво. НБУ е един от малкото университети в България, които са подписали споразумение с Университетска агенция на Франкофонията за създаване и поддържане на центрове за университетско качество.

 

В срещата взеха участие отговорници и сътрудници на 44 университетски франкофонски центъра от Румъния, Молдова, Сърбия, Македония, Словакия, Русия, Украйна, Косово, Турция, Армения, Азербайджан, Казахстан и България, представители на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа, преподаватели, изследователи и студенти-франкофони.

 

 

Повече информация за събитието можете да откриете на сайта на Университетска агенция на Франкофонията:

 

https://www.auf.org/nouvelles/actualites/centres-de-reussite-universitaire-de-leurope-centrale-orientale-reseau-exceptionnel-force-de-francophonie/